Regijski NVO center

e-Knjižnica

Priročnik skupaj za skupnost - Priročnik o sodelovanju med občinami in nevladnimi organizacijami (2010, CNVOS)

sobota, 1.1.2011

Priročnik z naslovom Skupaj za skupnost je izšel v okviru kampanje Moja družba - prihodnost za nevladne organizacije

S pobudo Moja družba želimo spodbuditi razmišljanja o pomenu nevladnih organizacij, še zlasti pa poudariti pomen krepitve njihovega sodelovanja z občinami. Čeprav se naloge nevladnih organizacij razlikujejo od tistih, ki jih imajo občine, in je različen tudi njihov status, pa je obojim skupno poslanstvo - krepiti kakovost življenja prebivalk in prebivalcev.

Priročnik o sodelovanju z lokalnimi skupnostmi vključuje tudi nabor nekaterih dobrih praks na lokalni ravni v Sloveniji, poleg tega pa tudi predlog sporazuma med občinami in nevladnimi organizacijami, s katerimi spodbujamo razvoj in ohranjanje dialoga med ključnimi deležniki sektorjev. Vsa društva, zasebni zavodi in ustanove vabljeni, da se v akcijo aktivno vključite. Dodatne informacije dobite na Regijskem NVO centru: drpdnm@yahoo.com, 041/925-405.

Vsebina priročnika

Priročnik je razdeljen na tri dele. V prvem delu je na kratko predstavljeno, o čem sploh teče beseda, ko govorimo o nevladnih organizacijah. Drugi del je posvečen doprinosu nevladnih organizacij h kvaliteti naših življenj. V njem smo zato jedrnato nanizali tudi nekaj primerov dobrih praks. Tretji del tematizira, kaj lahko občine storijo, da bi bilo delovanje "njihovih" nevladnih organizacij še bolj učinkovito. Oziroma kako jim ga lahko olajšajo. Le s sodelovanjem je namreč iz obojih mogoče potegniti največ. Pri tem smo natančno opisali korake, ki jih morajo oboji storiti za uresničitev predlaganih ukrepov. Priročnik zaključuje vzorec sporazuma med občinami in nevladnimi organizacijami. Gre za dokument, ki vsebuje zvezo občin in nevladnih organizacij za njihovo trajno, učinkovito in plodno sodelovanje.

Vsebina priročnika je dostopna na: issuu.com.

‹ nazaj