Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

e-Knjižnica

Smernice za transparentno delovanje in vzpostavitev integritete v nevladnih organizacijah (2010, Integriteta)

sobota, 1.1.2011

Integriteta - društvo za etičnost javnega delovanja je v sodelovanju s Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij decembra lani izvedlo delavnico o korupciji med nevladnimi organizacijami (v nadaljevanju NVO). Na podlagi ugotovitev, ankete in strokovnih prispevkov smo pripravili tri publikacije s smernicami za transparentno delovanje in vzpostavitev integritete v NVO.

S publikacijami želijo osebe, ki so aktivne v društvih, združenjih in drugih nevladnih organizacijah ter pristojne v javnem sektorju seznaniti z osnovnimi pojmi povezanimi s korupcijo, z njenimi posledicami in rizičnimi področji za pojav korupcije še posebej v nevladnem sektorju. Ker želijo prispevati k večji transparentnosti in integriteti pri delovanju NVO so pripravili tudi smernice in predlagali ukrepe za boljše delovanje na tem področju.

Pripravili so:

  • knjigo, ki je namenjena vodstvu nevladnih organizacij in osebam v javnem sektorju, ki se neposredno ukvarjajo z dodeljevanjem sredstev in pripravo razpisov (smernice, navodila, izkušnje, primeri, pojavi)
  • brošuro, v kateri so zbrali osnovne razlage pojmov
  • zloženko, ki je namenjena vsem predstavnikom nevladnih organizacij

Za več informacij so vam na voljo na telefonski številki 05 9063 670 ali prek elektronskega naslova info@integriteta.si in tudi na www.integriteta.si.

Projekt je delno financiran s strani Veleposlaništva kraljevine Nizozemske.

Dokumenti

‹ nazaj