Regijski NVO center

e-Knjižnica

Poslovnik postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija

sreda, 30.5.2012

Poslovnik postopka izbora ureja način kandidiranja in volitev predstavnikov NVO v Razvojni svet regije, ki se bo v letu 2012 oblikoval po določbi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Razvojni svet regije, ki bo skrbel za strategijo razvoja regije, bo sestavljen iz predstavnikov občin, gospodarstva v regiji in nevladnih organizacij (NVO). Predstavnikov NVO iz regije JV Slovenija bo predvidoma 11, zastopali pa bodo vseh 6 upravnih enot regije.

Dokumenti

‹ nazaj