Regijski NVO center

Fotogalerija

Gogin salon: Tribuna (27. 5. 2010)

petek, 28.5.2010

Založba Goga Novo mesto je tokrat pripravila pogovor z ustvarjalci kultnega študentskega časopisa Tribuna, ki je v letu 2009 ponovno začel izhajati v prenovljeni zasedbi in novim družbeno kritičnim nabojem.

Študentski časopis Tribuna je medij z dolgo, raznoliko in mestoma kontroverzno tradicijo. Dandanes ostaja v kolektivnem spominu zapisan kot eden izmed stebrov porajajoče se civilne družbe, kontrakulturnih in družbenih gibanj ter mnogoobličnega alternativnega izražanja vse od poznih 60. let dalje. Vendar pa takšno tradicijo zaznamuje tudi njen iztek oziroma prekinitev, ki ga označuje leto 1998. Tako pomeni ponovna obuditev Tribune, ki se zgodi decembra 2009, po eni strani vpis v kontinuiteto, po drugi pa hkrati tudi prelom z njo, saj ne gre preprosto za nadaljevanje projekta z drugimi sredstvi, pač pa tudi za popolnoma drugačen političen in družbeni kontekst. Upoštevajoč politično in medijsko realnost lahko torej Tribuno dandanes opredelimo kot medij, ki poskuša kritično reflektirati specifičnost družbenih in političnost procesov, ki oblikujejo današnje stanje, pri tem pa se deklarirano odreka pastem medijske objektivnosti in si za cilj postavlja oblikovati platformo za ustvarjanja mišljenja, ki v prevladujoči medijski ponudbi popolnoma umanjka.

O Tribuni danes in nekoč sta kramljala Robert Bobnič -uredništvo Tribune in povezovalka dr. Andreja Vezovnik.

Fotografije: Peter Fabjančič

‹ nazaj