Regijski NVO center

Fotogalerija

Teden kultur 2010

sreda, 6.10.2010

Teden kultur je krovna prireditev projekta Živeti skupaj, katerega cilj je povečevati socialno vključenost in zaposljivost pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti in romske skupnosti, hkrati pa pri večinski javnosti spodbuditi razumevanje neizogibnega sobivanja v narodnostno, etnično in kulturno raznoliki družbi in razumevanje integracije kot dvosmernega procesa, v katerem mora sodelovati tudi sama.

V enoletnem obdobju so za pripadnike etničnih skupin in romske skupnosti potekala različna usposabljanja in izobraževanja, en pripadnik ranljive skupine pa se je zaposlil kot koordinator projekta. Teden kultur in mednarodni seminar o varstvu manjšin so v celoti izpeljali pripadniki manjšinskih etničnih skupin in romske skupnosti, saj je bil glavni poudarek projekta predvsem na usposabljanju in izobraževanju, dolgoročno pa na prenosu pridobljenih znanj na ostale pripadnike svoje manjšinske skupine. Usposabljanja so potekala na področju folklore, glasbe, plesa, umetnosti, računalniške pismenosti, promocije etnične raznolikosti in medkulturnega dialoga.

Večdnevno kulturno dogajanje, namenjeno predstavitvi pripadnikov romske skupnosti in manjšinskih etničnih skupin iz naše lokalne skupnosti, so sestavljali literarni večeri, razstava, sejem, glasbena prireditev, pohod in strokovni posvet. Prireditve je v okviru Tedna kultur obiskalo 700 ljudi.

PRIREDITEV SO OMOGOČILI:
Mestna občina Novo mesto
Urad za mladino
Krka, d .d.

Foto: Boštjan Pucelj in arhiv DRPD

‹ nazaj