Regijski NVO center

Izobraževanja

Delavnica: Evropski razpisi in viri mednarodnih fundacij za projekte sodelovanja in razvoja civilne družbe na Balkanu, v Turčiji in vzhodni evropski soseščini

četrtek, 14.5.2015

TERMIN: 14. maj 2015, od 10. do 15. ure
TRAJANJE: 6 ur
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 10
CENA: 80 EUR + DDV oziroma brezplačno

VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA: http://www.cnvos.si/education/id/502

V maju ste vabljeni na delavnico, na kateri bodo predstavljeni izbrani evropski razpisi, namenjeni krepitvi civilne družbe, demokratizaciji in človekovim pravicam ter sodelovanju civilne družbe in lokalnih oblasti na območju Zahodnega Balkana (Srbije, Črne gore, Bosne in Hercegovine), Turčije in vzhodnoevropskih držav partneric Evropske sosedske politike (Ukrajine, Gruzije, Armenije).

Predstavljeni bodo aktualni razpisi, katerih rok prijave je konec maja oz. junija 2015, večinoma pa gre za dvo-stopenjske razpise, kjer se najprej oddaja koncept projekta.

V prvem delu boste poleg vsebine razpisne dokumentacije ter postopka prijave na predstavljene pozive spoznali še:

• sredstva številnih mednarodnih fundacij, ki namenjajo finančno podporo za projekte sodelovanja in krepitve NVO na tem geografskem področju,

• primere dobrih praks projektov krepitve civilne družbe na Balkanu in Turčiji ter

• možnosti iskanja partnerjev preko partnerskih organizacij in mrež CNVOS.

V drugem, praktično naravnanem delu bo predavateljica udeležencem na voljo pri identifikaciji najprimernejšega vira financiranja ter razvoju projektne ideje in njenemu preoblikovanju v razpisni jezik.

Vir: CNVOS

‹ nazaj