Regijski NVO center

Izobraževanja

Usposabljanje za mladinske delavce/ke v Mestni občini Novo mesto 2018

ponedeljek, 29.1.2018

Usposabljanje za mladinske delavce/ke v Mestni občini Novo mesto 2018

Od 15. februarja do junija 2018

Lokacija: Novo mesto

Organizator: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto 

Mestna občina Novo mesto sledi strategiji za mladino 2020, zato v sodelovanju z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto pripravlja usposabljanje za mladinske delavce.

Namen usposabljanja je zagotoviti bolj kakovostne programe za mlade v MONM ter usposobljene mladinske delavce, ki imajo vsa potrebna znanja in veščine za delo z mladimi. Usposobili bomo 15 mladinskih delavcev oziroma oseb, ki bodo v svojih organizacijah delale z mladimi. 

Progam usposabljanja zajema teoretični in praktični del. Predvidenih je 16 predavanj oz. delavnic, enkrat tedensko, popoldne, ob 17. uri. Dan izobraževanja bomo določili skupaj, predvidoma vsak četrtek popoldne. Praktični del se izvede v Mladinskem centru DRPD in sicer z opravljenima dvema delavnicama ter aktivno participacijo na dveh dogodkih, treningih, izmenjavah ipd.

Teme izobraževanj: kaj je mladinsko delo, kako delati s skupino in reševati konflikte v njej, kako načrtovati mladinske programe, kako vrednotiti ter razširjati rezultate, katere so metode dela z mladimi, kako komunicirati z njimi, ter kako delati v medkulturnem okolju in s prostovoljci, ter kako pripraviti prijavo na razpis, strukturiran dialog in aktivno državljanstvo ipd.

Obvezne prijave na izobraževanje sprejemamo do petka, 9. 2. 2018. Izpolnite elektronski obrazec na povezavi.

Prijavijo se lahko vsi, ki delajo ali želijo delati z mladimi v Mestni občini Novo mesto. Če bo prijavljenih več kot 15 oseb, bo 1. kriterij izbire kandidatov vezan na njihovo dosedanje delo in izkušnje ter na 2. kriterij  - prednost bodo imeli kandidati/ke, ki delo z mladimi opravljajo organizirano v okviru nevladne organizacije ali javnega zavoda. Izobraževanje je za udeležence brezplačno.

Udeleženci bodo pridobili številna nova znanja in kompetence na področju mladinskega dela, hkrati pa opravili tudi praktični del s samostojno pripravo in izvedbo delavnic neposredno za mlade.

Za konec še vtis ene izmed udeleženk usposabljanja v letu 2017:

Mirjam: »Na usposabljanju sem pridobila veliko novega znanja, veščin in kompetenc. Tako sem se naučila kako deluje skupina in kako je potrebno ravnati s skupino v posameznih fazah razvoja skupine. Izvedela sem tudi kako poteka prijava na javni razpis, kaj vse lahko prijavimo in delamo na programu Erasmus+. Naučila sem se tudi metod dela s skupino, kako komunicirati s skupino in reševati morebitne konflikte v skupini. Usposabljanje me je opremilo z ogromno novega znanja tako za pripravo projektov za mladino kot tudi za delo s samo skupino. Usposabljanje ti ne prinese le novo znanje in opremi s kompetencami za nadaljnje delo z mladimi temveč tudi obogati krog novih ljudi s katerimi sodeluješ.«

Več informacij: Maja Žunič Fabjančič, 07/39 39 311, 041/925 405, drpdnm@gmail.com.

Izobraževanje poteka v sodelovanju s Socialno akademijo in ob podpori Urada za mladino in Mestne občine Novo mesto.

‹ nazaj