Regijski NVO center

Izobraževanja

Kako ohraniti status delovanja v javnem interesu (in ostale novosti, ki jih prinaša Zakon o nevladnih organizacijah)

torek, 19.2.2019

Kako ohraniti status delovanja v javnem interesu
(in ostale novosti, ki jih prinaša Zakon o nevladnih organizacijah)

Četrtek, 7. 3. 2019, od 17.00 do 19.00
Regijski NVO center, Novi trg 9, Novo mesto

 

Maksimalno število udeležencev: 40
Kotizacija: krije jo Regijski NVO center
Rok prijave: do zapolnitve mest

Vse nevladne organizacije, ki imate status delovanja v javnem interesu, morate do konca marca 2019 obvezno uskladiti svoje akte in delovanje z novim Zakonom o nevladnih organizacijam (ZNOrg), sicer boste status izgubile. O uskladitvi morate s posebno izjavo poročati tudi pristojnemu ministrstvu. To pa je le ena izmed novosti, ki jih prinaša ZNOrg.

Aprila 2018 je začel veljati Zakon o nevladnih organizacijah, ki določa, kdo se po novem šteje za nevladno organizacijo in kdo ne, kaj je v zvezi s tem potrebno napisati v statute ali ustanovitvene akte. Zakon je uvedel tudi status nevladne organizacije v javnem interesu, ki povsem nadomešča sedanji status društva v javnem interes, prenovil pogoje za pridobitev takšnega statuta in uredil poročanje organizacij s statusom.

Za vas smo pripravili predavanje z delavnico, na katerem bomo predstavili vse ključne rešitve novega zakona, ki bi ga moral poznati vsak nevladnik. Poseben poudarek pa bomo namenili tistim, ki že imate status v javnem interesu, ter obveznostim, ki jih morate izpolniti do 31. 3. 2019, da statusa ne izgubite. Matej Verbajs, vodja pravne službe CNVOS, vam bo na praktičnih primerih pokazal, kako morate popraviti statute ali akte o ustanovitvi, da bo delovanje vaše organizacije skladno z Zakonom o nevladnih organizacijah.

Program

 1. Katere pogoje mora organizacija izpolnjevati, da se po novem šteje za nevladno organizacijo in kaj to pomeni za društva, zavode in ustanove?
 2. Kakšni so pogoji za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, kako se ta status razlikuje od dosedanjega statusa društva v javnem interesu in kdo lahko takšen status dobi?
 3. Kaj mora imeti vloga za pridobitev statusa nevladne v javnem interesu in katero ministrstvo jo bo obravnavalo?
 4. Kakšne so do 31. 3. 2019 obveznosti društev zavodov in ustanov, ki že imajo status v javnem interesu?
 5. Kakšne so obveznosti poročanja po novem za organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu in za tiste, ki ga bodo šele dobile?
 6. Katere pravice in ugodnosti prinaša zakon nevladnim organizacijam?
 7. Kakšna je evidenca nevladnih organizacij v javnem interesu in kako se organizacija vanjo vpiše?
 8. Kakšno podporo predvideva zakon za nevladne organizacije? Kdo so t.i. subjekti podpornega okolja za nevladni sektor? Kaj je sklad za razvoj nevladnih organizacij?

Komu je delavnica namenjena?

 • predstavnikom vseh nevladnih organizacij, ne glede na status
 • predstavnikom društev, zvez društev, zavodov in ustanov, invalidskih in humanitarnih organizacij ter vseh ostalih organizacij, ki imajo status delovanja v javnem interesu, in ga želijo po sprejemu Zakona o nevladnih organizacij ohraniti
 • organizacijam, ki že na podlagi zakona delujejo v javnem interesu, in želijo biti vpisane v evidenco nevladnih organizacij (kot npr. gasilska društva, lovska društva, ribiške družine).

Delavnico bo vodil

Matej Verbajs, vodja pravne službe CNVOS, je največji strokovnjak s področja nevladniškega prava pri nas. Sodeloval je pri pripravi mnogih predlogov predpisov, novel predpisov in zakonskih iniciativah v korist nevladnih organizacij. Bil je tudi aktiven član delovne skupine za pripravo novega Zakona o nevladnih organizacijah.

Prijava na delavnico

Predhodna prijava na delavnico je obvezna. Prijavite se s klikom na povezavo PRIJAVNICA spodaj.

 

 

PRIJAVNICA

‹ nazaj