Regijski NVO center

Izobraževanja

Razpis za udeležence: Impact+ Seminar for Youth

sreda, 27.2.2019

Mednarodni seminar je namenjen predvsem vsem, ki želite pridobiti dodatno znanje in veščine na področju načrtovanja, doseganja in merjenja učinkov v projektih.

Prednost pri končni izbiri udeležencev bodo imeli predstavniki organizacij, ki že imajo sprejete projekte v program Erasmus+: Mladi v akciji in so v fazi načrtovanja projektnih aktivnosti.

Na aktivnosti bodo udeleženci spoznali orodje za načrtovanje in spremljanje učinkov Impact+, ki sta ga razvili nacionalni agenciji Ecorys (Združeno kraljestvo) in CMEPIUS (Slovenija) ter skozi praktično delo tudi uporabili temeljne koncepte in metodologijo na področju načrtovanja, doseganja in merjenja učinkov.

Glavni cilji seminarja so:

  • udeležencem predstaviti koncept ocene učinka;
  • usposobiti udeležence, da bodo znali razlikovati med učinki in rezultati projekta ter sposobni opredeliti primerne kazalnike za merjenje učinkov projekta;
  • usposobiti udeležence, da bodo znali dokazane učinke projekta uporabiti pri razširjanju in uporabi rezultatov projekta

Rok za prijavo je 10. marec 2019.

Dodatne informacije o seminarju in prijavni obrazec sta na voljo tukaj.

‹ nazaj