Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Izobraževanja

Osma muzejsko-etnološko delavnica, program leader in interpretacija dediščine kot priložnost za ljubitelje etnologije in nosilce kulturne dediščine

sobota, 24.11.2012

Datum in ura: sobota, 24. 11. 2012, ob 9.30 uri
Lokacija: Belokranjski muzej, Trg svobode 4,  Metlika
Organizator
: Slovensko etnološko društvo, Belokranjski muzej Metlika

Namen tokratne novembrske etnološko – muzejske delavnice za ljubitelje etnologije je predstaviti pomen in namen interpretacije (kulturne ) dediščine in možnosti vključevanja zasebnih zbirk, zbiralcev, poznavalcev kulturne dediščine in nosilcev kult. dediščine v regijske razvojne projekte.

Jožica Povše je vodja programov Leader za območje LAS Dolenjska in Bela Krajina in bo podrobneje predstavila program Leader z možnostjo vključevanja kulturne dediščine v regionalne razvojne projekte.

Marjeta Keršič Svetel je predavateljica in poznavalka interpretacije dediščine in nam bo strokovno predstavila pomen interpretacije dediščine. V njeno delavnico se bomo vključili tudi slušatelji.

»Interpretacija dediščine je komunikacijska stroka, ki sodi v široko področje strateškega komuniciranja. Sodobna interpretacija dediščine je zapolnila vrzel, ki je nastala s prekinjenimi tokovi tradicionalnega načina prenašanja znanja, veščin in vrednot, povezanih z naravno dediščino, pa tudi pomanjkanje priložnosti za dolgotrajno izkustveno učenje. V zadnjih petdesetih letih se je pokazalo, da je interpretacija kot posebna komunikacijska stroka izjemno pomembna tudi za ohranjanje kulturne dediščine, saj sodobnemu človeku omogoča kakovostna doživetja dediščine, njeno razumevanje, ustvarjanje osebnega odnosa do nje - s tem pa tudi spoštovanje, vrednotenje in pripravljenost za ohranjanje.«

PROGRAM

Sobota, 24. november 2012

9. 30 h – 9. 45 h: prihod v Belokranjski muzej (metliški grad), Metlika

9. 45 h – 10. 00 h: mag. Marko Smole, Jelka Pšajd: predstavitev Delovne skupine za ljubitelje pri SED in programa delavnice

10. 00 h – 11. 00 h: Jožica Povše: Regijski razvojni projekti – program Leader

11.00 h: odhod v Adlešiče

11.30 – 12. 30 h: ogled Zbirke narodnih vezenin Nade Cvitkovič

12. 30 – 13. 30 h: kosilo, Okrepčevalnica Milič, Adlešiči

13.30 h: odhod v Metliko

14. 00 h ‒ 18. 00 h: Marjeta Keršič Svetel: Interpretacija dediščine kot orodje ohranjanja in ustvarjanja dodane vrednosti

18. 00 h – 18. 30 h: odhod

 

 

Namen tokratne novembrske etnološko – muzejske delavnice za ljubitelje etnologije je predstaviti pomen in namen interpretacije (kulturne ) dediščine in možnosti vključevanja zasebnih zbirk, zbiralcev, poznavalcev kulturne dediščine in nosilcev kult. dediščine v regijske razvojne projekte.

Jožica Povše je vodja programov Leader za območje LAS Dolenjska in Bela Krajina in bo podrobneje predstavila program Leader z možnostjo vključevanja kulturne dediščine v regionalne razvojne projekte.

Marjeta Keršič Svetel je predavateljica in poznavalka interpretacije dediščine in nam bo strokovno predstavila pomen interpretacije dediščine. V njeno delavnico se bomo vključili tudi slušatelji.

»Interpretacija dediščine je komunikacijska stroka, ki sodi v široko področje strateškega komuniciranja. Sodobna interpretacija dediščine je zapolnila vrzel, ki je nastala s prekinjenimi tokovi tradicionalnega načina prenašanja znanja, veščin in vrednot, povezanih z naravno dediščino, pa tudi pomanjkanje priložnosti za dolgotrajno izkustveno učenje. V zadnjih petdesetih letih se je pokazalo, da je interpretacija kot posebna komunikacijska stroka izjemno pomembna tudi za ohranjanje kulturne dediščine, saj sodobnemu človeku omogoča kakovostna doživetja dediščine, njeno razumevanje, ustvarjanje osebnega odnosa do nje - s tem pa tudi spoštovanje, vrednotenje in pripravljenost za ohranjanje.«

 

‹ nazaj