Regijski NVO center

Izobraževanja

Usposabljanje za organizacije v jugovzhodni regiji - »Vodim NVO«

ponedeljek, 9.12.2013

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto v okviru Regijskega NVO centra organizira  usposabljanje, s pomočjo katerega bodo predstavniki nevladnih organizacij v jugovzhodni regiji pridobili koristna znanja s področja upravljanja in vodenja nevladnih organizacij, kar bo pripomoglo k povečanju kakovosti in učinkovitosti nevladnega sektorja v regiji.

Usposabljanje "Vodim NVO" je namenjeno organizacijam v regiji, ki se želijo strateško razvijati, mrežiti in vključevati v civilni dialog. Nanj vabimo predstavnike nevladnih organizacij, in sicer tiste, ki zasedajo vodstvene funkcije oziroma so močno vpleteni v delovanje organizacije.

Začelo se bo sredi januarja 2014 in bo potekalo enkrat tedensko v popoldanskem času (po 3 oziroma 4 šolske ure, odvisno od teme) do marca 2014. Udeleženci bodo imeli po usposabljanju  možnost individualnega svetovanja oz. mentorstva. Ena oseba iz organizacije se bo usposabljala na vseh navedenih področjih iz paketa, saj so znanja s teh področij potrebna za celovit in trajnostni razvoj nevladne organizacije.

Lokacija usposabljanja:
Novo mesto

PROGRAM USPOSABLJANJA:

1.    Zakonodaja in finančno poslovanje, sklepanje pogodb
Teme:
•    spremembe v zakonodaji za zaposlovanje
•    vrste zaposlitev v nevladnih organizacijah
•    sklepanje pogodb
•    izplačevanje potnih stroškov in nagrad prostovoljcem

2.    Strateško načrtovanje
Teme:
•    kaj je strateški načrt/dokument in kako ga lahko organizacija sama pripravi
•    koga vključiti v strateško načrtovanje organizacije in s kakšno vlogo
•    oblikovanje osnutka strategije nevladne organizacije

3.    Marketing in sodelovanje nevladnih organizacij z gospodarstvom
Teme:
•    kako zgraditi podobo organizacije
•    kako se promovirati med ciljnimi javnostmi
•    kako vzpostaviti partnerstvo med NVO in gospodarstvom pri izvajanju aktivnosti in kako podjetjem ponuditi storitve NVO

4.    Prijava na javne razpise
Teme:
•    iskanje primernih razpisov
•    opredelitev namena in ciljev, vsebinska  
•    finančna konstrukcija projekta
•    oblikovanje osnutka projektne prijave

5.    Pridobivanje sredstev
Teme:
•    donatorstvo in sponzorstvo
•    množično financiranje s pomočjo interneta (crowd funding)
•    oblikovanje osnutka prošnje za donacijo / sponzorstvo

6.    Socialno podjetništvo
Teme:
•    oblikovanje socialno-podjetniške ideje
•    kako z idejo prodreti na trg
•    pravni in ekonomski vidiki socialnega podjetništva

7.    Organizacija dela, prednosti uvedbe sistema kakovosti
Teme:
•    kako vzpostaviti sistem vodenja na sistematičen način
•    kako povečati učinkovitost in transparentnost nevladne organizacije
•    izvedba samoevalvacije in kako dokazovati kakovost svojega delovanja zainteresiranim deležnikom

8.    Veščine vodenja nevladne organizacije in upravljanje s človeškimi viri
Teme:
•    učinkovito delo z materialnimi in človeškimi viri
•    učinkovito vodenje sestankov
•    skupinsko in timsko delo
•    vključevanje prostovoljcev v procese organizacij

9.    Odnosi z mediji
Teme:
•    kako ponuditi novinarjem zanimivo informacijo
•    priprava sporočila za medije
•    načrtno vzpostavljanje in ohranjanje odnosov s predstavniki različnih medijev

10.    Krepitev veščin za vključevanje v civilni dialog
Teme:
•    ključni elementi, pomembni za krepitev veščin za vključevanje v civilni dialog
•    možnosti uporabe mehanizmov (kampanje, lobiranje, peticije, konzultacije itd.) pri procesih informiranja, posvetovanja, dialoga in partnerstev

Rok za prijave je 22. december 2013.  

Na podlagi prijav bomo oblikovali skupino in v dogovoru z udeleženci določili termine.

Udeleženci se s prijavo obvežejo, da se bodo redno udeleževali usposabljanja.

Petim udeležencem iz območij izven Novega mesta bomo povrnili potne stroške.

Za več informacij smo na voljo po telefonu: 07-39-39-311 / 041-925-405 (Staša Barbič) oziroma po elektronski pošti drpdnm@yahoo.com.

PRIJAVNICA

‹ nazaj