Regijski NVO center

Mladi

Debate for understanding

petek, 13.4.2018

Debate for Understanding

 

Association for wiki-demokracy tautasvara.lv je v mestu Gauja v Latviji organiziralo usposabljanje na temo sodelovalnega debatiranja preko ustvarjanja aktivnosti za mlade, ki vključujejo različne metode, ki se jih lahko uporabi v številnih situacijah in delu z mladimi.

 

Na usposabljanju, ki je potekalo med 3. 4. in 11. 4. 2018, je sodelovalo 25 udeležencev iz naslednjih sodelujočih držav (Bolgarija, Danska, Estonija, Francija, Grčija, Hrvaška, Italija, Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, Nizozemska, Poljska, Romunija, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Turčija).

 

Na treningu so sodelovali udeleženci mladinski delavci in mladinski vodje, da bi razvili (profesionalno) znanje, veščine in druge spretnosti ter pridobili različne izkušnje na temo debat za razumevanje. Usposabljanje je tako udeležence seznanilo kako pravilno oblikovati njihove argumente pri debatiranju, da bi učinkovito predstavili svoja stališča in bili prepričljivi za druge. Praktično so lahko preizkusili, kakšne vrste logičnih zmot obstaja v procesu debatiranja (npr. naslavljanje avtoritet). Nadaljevali so s procesom retorike kot umetnosti prepričevanja in umetnosti govora (preko uporabe čustev, glasu, besedišča, vsebine ipd.) za naslavljanje množic, ter kakšni so možni triki. Preko različnih simulacij in iger vlog so lahko vadili proces debatiranja in same retorike preko telesne govorice, z uporabo logičnih zmot, aktivnostjo sodelovanja v debati, višino glasu in osebnih čustev. Ob koncu vsake aktivnosti so si objektivno izmenjali tudi mnenja, kaj bi lahko izboljšali v svojih prihodnjih nastopih.

 

V različnih skupinah so obravnavali tudi temo sovražnega govora, in kako bi ga lahko različne stereotipe, predsodke, prepričanja, vrednote, družbene probleme, vprašanja in konflikte spremenili. Kasneje so udeleženci naslovili elemente sodelovalnih debat, za razliko od nasprotovalnih debat, ter delili za boljše, konstruktivne debate. Nadaljevali so z aktivnostjo nenasilnega komunikacijskega procesa in razvili Laboratorij idej v povezavi z debatami. Usposabljanje je namreč spodbujalo pobude in kreativnost udeležencev za njihovo nadaljnje delo na področju mladinskih političnih aktivnosti in dela, kot je organiziranje kvalitetnih projektov in zagotovitev medkulturnih in neformalnih učnih izkušenj za mlade. Razdeljeni v skupine so tako ustvarjali lastne (izobraževalne) aktivnosti za mlade, ki so vključevale komponente sodelovalnih debat (debatni krožek), ter si dajali usmeritve in priporočila za izboljšanje idej in projektov v prihodnje. Usposabljanje je udeležence informiralo tudi glede povezave med mladinskim delom (vključevanje, učenje, participacije in dobrega stanja) in uporabo debat kot metod preko uporabe strukturiranega dialoga, izmenjave idej z mladimi, razvijanja komunikacije, empatije, varnega, nenasilnega prostora, izražanja).

 

Poleg glavnih aktivnosti so imeli udeleženci čas za obisk Rige, Nacionalnega parka Gauja in bližnjega mesteca Sigulda, ki naj bi leta 2026 gostilo zimske olimpijske igre. Tam so obiskali tamkajšnji Mladinski iniciativni center, kjer smo imeli javni dogodek debatiranja in sodelovanja. Spoznali so mlade lokalce ter mladinsko odločevalko Katrīno Leitāne. Slovenijo in naše društvo je zastopala članica Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, ki je nazaj prišla izjemno hvaležna zaradi novega znanja, čudovite izkušnje in novih idej za nadaljne projekte.

 

Projekt je financiran s strani Erasmus + programa, KA 1 – mobilnost mladih in mladinskih delavcev.

‹ nazaj

Za sodelovanje v razpravi se je treba prijaviti.
Če še nimate uporabniškega imena, ga lahko dobite na tem mestu.