Regijski NVO center

Predstavitev NVO

Nevladne organizacije se predstavijo. Če želite predstaviti svojo nevladno organizacijo, pošljite kratek opis vaših dejavnosti in ključnih podatkov po zgledu že objavljenih predstavitev in pa logotip, če ga uporabljate. Predstavite se lahko tudi z fotografijami ali krajšimi video materiali.

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Neprofitna humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva.

Prepoznavni smo predvsem po naslednjih programih:

Vključevanje socialno izključenih skupin, predvsem tujcev in Romov

Nudimo jim ustvarjalne in socialne delavnice, družabne igre, športne aktivnosti, učno pomoč, učenje slovenščine, medkulturno učenje. Poleg tega povečujemo tudi njihovo zaposljivost, saj pripadnike manjšinskih etničnih skupin in romske skupnosti usposabljamo, da bodo pridobljena znanja lahko prenašali naprej.

Promocija strpnosti, solidarnosti in medkulturnega dialoga

Kdor spremlja naše delovanje, lahko opazi, kako zavzeto pripravljamo različne kulturne prireditve, okrogle mize, mediacijske delavnice, izdajamo publikacije in množimo svoje objave v medijih.

Razvijanje in širjenje prostovoljnega dela

Mlade prostovoljce usposabljamo in izobražujemo predvsem za prostovoljno delo z otroki in v medkulturnih okoljih. Tisti, ki se ob sobotah sprehajate po novomeškem BTC-ju, jih lahko srečate v kotičku Otroški svet, kjer z ustvarjalnimi programi zamotijo vašega malčka, medtem ko nakupujete. V poletnem času pa to isto počnejo v starem mestnem jedru, kjer vsak dan potekajo ustvarjalne delavnice.

Razvijanje partnerstev v okviru civilne družbe

Vse bolj glasen je naš Regijski NVO center (pravkar ste na njegovi spletni strani), ki se trudi povezati in opolnomočiti vse več nevladnih organizacij. Redno pa sodelujemo tudi s partnerji iz tujine.

... in še po veliko drugih stvareh

Najdete jih na www.drpdnm.si

‹ nazaj