Regijski NVO center

Predstavitev NVO

Nevladne organizacije se predstavijo. Če želite predstaviti svojo nevladno organizacijo, pošljite kratek opis vaših dejavnosti in ključnih podatkov po zgledu že objavljenih predstavitev in pa logotip, če ga uporabljate. Predstavite se lahko tudi z fotografijami ali krajšimi video materiali.

Srbsko kulturno društvo Novo mesto

Srbsko kulturno društvo Novo mesto (SKD NM) je prostovoljno, nepridobitno združenje, ki se prizadeva ohranjati nacionalno in kulturno identiteto srbske etnične skupine v Sloveniji ter spodbujati njene kulturne, izobraževalne in informativne dejavnosti ter razvoj. Združuje predvsem predstavnike srbske etnične skupine, ki živijo na območju Upravne enote Novo mesto. Je združenje v regiji JV Slovenija, šteje čez 350 članov in je vključeno v Zvezo srbskih društev Slovenije.

Nastop glavne folklorne skupine Srbskega kulturnega društva na prireditvi Kulturna enolončnica, ki je potekala v okviru Tedna kultur 2011 v Novem mestu. Foto: Peter Fabjančič

Društvo ima status pravne osebe in je zaradi uresničevanja svojega poslanstva vključeno v Zvezo srbskih društev Slovenije.

Društvo k aktivnemu sodelovanju spodbuja vse generacije, tudi mlajšo. Neguje in razvija dejavnosti v materinem jeziku (folklorna, pevska, glasbena, literarna, likovna, gledališka in športna sekcija), organizira javne kulturne prireditve (z gosti iz Slovenije in tujine), predavanja, seminarje, tribune ter razvija mednarodna sodelovanja.

Nastop otroške folklorne skupine Srbskega kulturnega društva na prireditvi Bazar nevladnih organizacij 2011 v Novem mestu. Foto: Peter Fabjančič

Pestre aktivnosti predstavljajo neprecenljiv prispevek h kulturni raznolikosti Novega mesta, s tem pa SKD NM promovira tudi vrednote medkulturnega razumevanja, vzajemnega spoštovanja, sodelovanja in sožitja tako s pripadniki ostalih etničnih skupin in romske skupnosti kot z večinskim prebivalstvom.

V folklorni sekciji, ki goji ljudske pesmi, plese in običaje iz različnih srbskih pokrajin, delujejo tri skupine (30-članska glavna, 16-članska otroška in 20-članska veteranska). K vpisu vabimo nove člane, ki jih veseli živahna srbska etno glasba.

Glasbena sekcija vključuje orkester, ki je nepogrešljiv pri kulturnih prireditvah in nastopih folklorne sekcije. Njegovi člani so se za igranje tradicionalnih inštrumentov (harmonika, boben, kontrabas, kitara, tamburice) usposabljali na posebnem izobraževanju. V njem poleg članov društva sodelujejo tudi pripadniki slovenske kulture, ki smo jih priložnostno povabili k sodelovanju, zdaj pa so postali redni člani orkestra, na kar smo posebej ponosni.

Nekateri člani likovne sekcije, ki je organizirana na amaterski ravni, so se usposabljali tudi pri akademskem slikarju Jožetu Kumru. Enako so se na literarnih delavnicah usposabljali tudi člani literarne sekcije, ki se lahko pohvalijo s sodelovanjem pri izdaji dveh zbirk pesmi UNIVERZ 1 in UNIVERZ 2.

V okviru društva deluje še gledališka skupina, ki je usmerjena predvsem v odrske postavitve komedij, letos pa bomo ustanovili še športno sekcijo in sekcijo za organizacijo različnih predavanj in javnih tribun.

Prav tako se v tem šolskem letu prične fakultativno izobraževanje Šola srbskega jezika in kulture, ki bo izvajana po uradnem pravilniku Ministrstva za šolstvo Republike Srbije za tujino. Pouk izvajajo učitelji, ki so za to šolani in usposobljeni. Šola je brezplačna in so njena vrata odprta tudi vsem drugim, ki bi se radi naučili srbskega jezika.

Delavnica sbskih plesov, ki je potekala v okviru Tedna kultur 2011 v Novem mestu. Foto: Peter Fabjančič

Več informacij dobite na spletni strani društva tukaj.

Kontakt: drustvo.skdnm@gmail.com

‹ nazaj