Regijski NVO center

Predstavitev NVO

Nevladne organizacije se predstavijo. Če želite predstaviti svojo nevladno organizacijo, pošljite kratek opis vaših dejavnosti in ključnih podatkov po zgledu že objavljenih predstavitev in pa logotip, če ga uporabljate. Predstavite se lahko tudi z fotografijami ali krajšimi video materiali.

SONČEK – Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine

Starši otrok s cerebralno paralizo iz Dolenjske in Bele krajine so skupaj s strokovnimi sodelavci leta 1983 ustanovili Dolenjsko društvo za cerebralno paralizo. Leta 2009 smo se preimenovali v Sonček – Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine.

Fotografija: Peter Fabjančič. Nastop plesne skupine Sonček na Bazarju 2011.

Sonček Dolenjske in Bele krajine je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje oziroma invalidska organizacija invalidov s cerebralno paralizo in drugimi vrstami invalidnosti in njihovih zakonitih zastopnikov, ter strokovnih delavcev in drugih oseb, ki se združujejo zaradi zagovarjanja in zadovoljevanja posebnih potreb invalidov ter zastopanja njihovih interesov.

Osnovni cilj društva je izboljšanje kvalitete življenja oseb s cerebralno paralizo in drugimi vrstami invalidnosti. V statutu opredeljeni cilji in naloge kot so prizadevanja za zdravstveno in drugo oskrbo otrok s cerebralno paralizo, pomoč družini, seznanjanje javnosti s problematiko cerebralne paralize ter organiziranje konkretnih dejavnosti in pomoči članom, so stalnica v programih in delovanju društva.

V začetku smo se člani društva srečevali v prostorih Splošne bolnišnice Novo mesto, bili gostje Osnovne šole Bršljin ter uporabljali prostore v Domu starejših občanov. V letu 2004 nam je v sodelovanju z Zvezo Sonček uspelo pridobiti svoje prostore. V Novem mestu smo na Cankarjevi ulici 25 odprli Center Sonček, v katerem izvajamo različne delavnice, organiziramo sestanke odborov društva, z Zvezo Sonček organiziramo šole za starše in delavnice za strokovne delavce in se občasno družimo. Tam deluje tudi VDC Sonček Novo mesto.

Fotografija: Peter Fabjančič. Nastop plesne skupine Sonček na Bazarju 2011.

Že vrsto let v pomladanskem, poletnem in jesenskem času redno organiziramo jezdenje - hipoterapijo, za katero je veliko zanimanje. V zimskem obdobju organiziramo terapevtsko plavanje. Zdravstveno terapevtske kolonije in obnovitvene rehabilitacije organiziramo v poletnem in jesenskem času. V zadnjih letih pa v zimskem času organiziramo šolo prilagojenega smučanja, katere se poleg članov, ki se lahko sami naučijo smučanja, udeležujejo tudi težje gibalno ovirani člani in uporabniki invalidskih vozičkov. Prirejamo piknike in razne izlete ter srečanja vseh društev vključenih v Zvezo Sonček. Poleg teh dejavnostih pa preko tedna organiziramo ustvarjalne delavnice, glasbene delavnice, masaže, feldenkrais vadbo, delovno terapijo in plesne vaje.

Fotografija: Peter Fabjančič. Nastop plesne skupine Sonček na Bazarju 2011.

Vsako soboto, od 9. do 10. ure dopoldan, imamo v jedilnici Šolskega centra v Novem mestu, plesne vaje, ki jih vodi plesni trener Klemen. Da bi bila plesna skupina večja, pozivamo vse zainteresirane, tako hodeče kot uporabnike invalidskih vozičkov, da se nam pridružijo. Zato vabilo – v soboto ob 9. uri se dobimo v jedilnici Šolskega centra in skupaj zaplešemo. Veseli bomo, da se nam pridružite.

Fotografija: Robert Kruh. Nastop skupine Sonček na Bazarju nevladnih organizacij 2010.

Več informacij o društvu in programih na spletni strani: http://www.soncek-nm.si

‹ nazaj