Regijski NVO center

Predstavitev NVO

Nevladne organizacije se predstavijo. Če želite predstaviti svojo nevladno organizacijo, pošljite kratek opis vaših dejavnosti in ključnih podatkov po zgledu že objavljenih predstavitev in pa logotip, če ga uporabljate. Predstavite se lahko tudi z fotografijami ali krajšimi video materiali.

Društvo za ohranjanje in predstavljanje naravne in kulturne dediščine Lahinja

Društvo za ohranjanje in predstavljanje naravne in kulturne dediščine Lahinja prihaja iz Pustega Gradca v Beli krajini. Člani društva se ukvarjajo z ohranjanjem in predstavljanjem kulturne in naravne dediščine v Krajinskem parku Lahinja. Vsem obiskovalcem tega naravnega parka nudijo vodene oglede, obisk pa morate prej napovedati.

Društvo skrbi tudi za pestro vsebino krajevnega parka. Med ogledom parka lahko obiščete staro kmečko hišo in Klepčev mlin, si ogledate staro žago venecijanko, ali pa si izposodite čoln oz. kanu za krajše čolnarjenje po reki. Lahko poskusite tudi pravo belokranjsko pogostitev (ajdovo potico, ajdov kruh, belokranjsko povitico, kislo mleko, jagenjčka, kozlička ali odojka) in si ogledate izdelke domače obrti (lončeni bas - gudalo, piščali v obliki vodomca…).

Krajinski park Lahinja sodi v območje Natura 2000. Leži v osrčju Bele krajine, dobre tri kilometre od Dragatuša. Velik del parka, okoli 120 ha, zavzemajo obdelane njive, ostale površine (80 ha) pa so naravno ohranjene kot gozd, močvirja in vlažni travniki. Posebej je zavarovanih 7 naravnih spomenikov, 2 naravna rezervata in 5 kulturnih spomenikov. Najbolj znani sta območji Nerajskih in Lahinjskih Lugov ob izviru reke Lahinje, ki nudita življenjski prostor mnogim rastlinam in živalim, tudi vidri in vodomcu. V parku pa se nahaja tudi vrsta manjših izvirov in različnih kraških pojavov, značilnih za plitvi kras. Zanimiva je kraška jama Zjot s podzemnim jezerom in zasigano dvorano.

Sicer pa sega zgodovina tega območja daleč nazaj, saj so se na okljuku reke Lahinje v Pustem Gradcu ljudje naseljevali že v prazgodovini. Na njivah v bližini Velikega Nerajca so postavljene halštatske gomile (prazgodovinski grobovi), v bližini mlina pa je nekoč stal srednjeveški grad.

Kontakti:

Društvo za ohranjanje in predstavljanje naravne in kulturne dediščine Lahinja

Pusti Gradec 10

8343 Dragatuš

Telefon: 07 30 57 660, 041 720 109

E-pošta: klepec@siol.net

 

‹ nazaj