Regijski NVO center

Predstavitev NVO

Nevladne organizacije se predstavijo. Če želite predstaviti svojo nevladno organizacijo, pošljite kratek opis vaših dejavnosti in ključnih podatkov po zgledu že objavljenih predstavitev in pa logotip, če ga uporabljate. Predstavite se lahko tudi z fotografijami ali krajšimi video materiali.

Društvo diabetikov Novo mesto

Društvo diabetikov Novo mesto v letu 2011 praznuje 25 let svojega delovanja.

Fotografija: Pohod Cegelnica-Prečna, januar 2011

V društvu izvajamo naslednje dejavnosti:

- organiziramo predavanja o zdravljenju sladkorne bolezni, zdravi prehrani, zdravem načinu življenja in druga predavanja, povezana z diabetesom,

- razširjamo izobraževalno literaturo s svojega delovnega področja (časopisi, revije, knjige, letaki, zloženke ipd.) in jo posredujemo vsem zainteresiranim, s čimer si prizadevamo, da se najširši krog ljudi seznani s problematiko sladkorne bolezni,

- v sodelovanju s proizvajalci zdravil, zdravstvenih pripomočkov in drugih proizvodov, ki osebam s sladkorno boleznijo lajšajo življenje oziroma omogočajo boljšo kvaliteto bivanja, organiziramo prikaz le-teh,

- organiziramo sestanke, srečanja in druge oblike druženja oseb s sladkorno boleznijo (športne prireditve, izlete, skupinsko terapijo, zdraviliško okrevanje, družabna srečanja, sejemsko dejavnost, predstavitve) in na ta način izmenjujemo izkušnje ter spoznanja s področja sladkorne bolezni,

- pridobivamo sredstva za delovanje društva s strani občin, državnih institucij, fundacij, pokroviteljev, darovalcev in članov s članarino.

Ugodnosti , ki jih pridobite s članstvom v društvu:

- udeležba na strokovnih predavanjih, ki jih organizira društvo,

- na športnih in rekreativnih srečanjih,

- udeležba na zdravstveno-vzgojnih programih za diabetike pod ugodnejšimi pogoji,

- prejemanje glasila Sladkorna bolezen,

- medsebojna pomoč članov društva z nasveti, izkušnjami pri premagovanju bolezni

- izvajanje merjenja sladkorja v krvi ob raznih dogodkih.

Pokličete nas lahko na telefon: 0590 39 855, mobilni telefon: 064 160 300 ali pišete na elektronski naslov: ddnm@t-2.net. Pisarna društva se nahaja na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu. Uradne ure za člane društva so vsako sredo med 9. in 11. uro.

 

Več o samem društvu in dejavnostih, ki jih izvajamo, si lahko preberete tudi na spletni strani www.ddnm.si.

 

Avtorica besedila: Katarina Šincek

 

Fotografija: Srečanje Društev diabetikov Slovenije v Murski soboti, maj 2011

‹ nazaj