Regijski NVO center

Predstavitev NVO

Nevladne organizacije se predstavijo. Če želite predstaviti svojo nevladno organizacijo, pošljite kratek opis vaših dejavnosti in ključnih podatkov po zgledu že objavljenih predstavitev in pa logotip, če ga uporabljate. Predstavite se lahko tudi z fotografijami ali krajšimi video materiali.

Zakonski in družinski inštitut

Zakonski in družinski inštitut je zasebni neprofitni socialnovarstveni zavod, ustanovljen leta 2005. Inštitut ima dve enoti: Novo mesto in Krško in deluje na področju JV Slovenije in Posavja, pa tudi širše. Glavno poslanstvo inštituta je pomoč pri razvijanju zadovoljujočih in osrečujočih medosebnih odnosov.


DEJAVNOSTI:

1. glavna dejavnost je TERAPEVTSKA POMOČ družinam, parom in posameznikom, vseh starostnih skupin, ki so se znašli v različnih stiskah – t.i. »KURATIVA« - ko so težave že nastopile in so postale za posameznika/par/družino neobvladljive in so se odločili poiskati pomoč.

2. »PREVENTIVA« - predno težave sploh nastopijo - predavanja in delavnice, t.i. »šola za starše«, izobraževanja za strokovne delavce, supervizija za druge strokovne delavce…

Od leta 2008 izdajamo tudi BREZPLAČNI E-ČASOPIS DRUŽINSKE ISKRICE, na katerega se lahko naročite preko e-pošte info@zdi-nm.si.

V letu 2009 je program »Terapevtska pomoč pri čustvenem, fizičnem in spolnem nasilju« pridobil STROKOVNO VERIFIKACIJO za opravljanje psihosocialne pomoči, ki jo podeljuje Socialna zbornica Slovenije in Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve.

Več o posameznih dejavnostih:

a) TERAPEVTSKI PROGRAMI

Namenjeni tistim, ki so v stiski zaradi:

 • nezadovoljstva s svojim življenjem,
 • kroničnih konfliktov v medosebnih odnosih,
 • nezvestobe v partnerskem odnosu,
 • ločitve ali izgube bližnje osebe,
 • težav pri vzgoji otrok in mladostnikov (neuspešnost v šoli, agresivnost, slaba družba, uživanje psihoaktivnih substanc, nenaden čustveni umik, grožnje s samomorom ipd.),
 • nizke samopodobe (občutki nemoči, nesposobnosti, nevrednosti, strah),
 • dolgotrajne izpostavljenosti stresu in izgorelosti,
 • tesnobnih motenj in depresije (tudi pred- in poporodne depresije),
 • soočanja z (novo) življenjsko situacijo (duševna bolezen v družini, nova služba ali izguba službe, poroka, rojstvo ipd.),
 • težav z regulacijo jeze in agresije,
 • različnih odvisnosti (npr. alkoholizem, odnosi, spolnost ipd.),
 • motenje hranjenja in druge oblike samodestruktivnega vedenja,
 • čustvenega, fizičnega, spolnega nasilja,
 • ali drugih težav psihičnega izvora.

Oblike pomoči:

 • individualna, partnerska in družinska terapija (= posameznik/par/družina + terapevt)
 • terapevtske skupine in skupine za samopomoč (skupina za ženske, skupina za ločene oz. vse, ki so ostali sami, skupina za vse, ki se srečujejo z različnimi oblikami zasvojenosti, skupina za zdravljene alkoholike in njihove svojce)
 • enkratni svetovalni razgovori
 • telefonsko in e-svetovanje in informiranje

b) PREVENTIVNI PROGRAMI

 • Predavanja iz področja medosebnih odnosov za občane
 • Ciklus izkustvenih delavnic za mlade pare "IMAVA SE RADA IN ŽELIVA, DA TRAJA!"
 • Ciklus izkustvenih delavnic za zakonce oz. pare s stažem »MIDVA ZA VEDNO«
 • IZKUSTVENA DELAVNICA »OGLEDALO ZDRAVE SAMOPODOBE
 • SKUPINA ZA MAMICE NA PORODNIŠKEM DOPUSTU IN NJIHOVE DOJENČKE »SPROŠČENO MATERINSTVO«
 • izkustvene, ustvarjalne in gibalne delavnice za otroke
 • Izkustvene, ustvarjalne in gibalne medgeneracijske delavnice (vsaj 2 generaciji)
 • Terapevtski tabor za družine DRUŽINSKA DRUŽABNICA

Pripravila: Melita Kramar, spec. zakonske in družinske terapije

KONTAKTI:

ZAKONSKI IN DRUŽINSKI INŠTITUT

Ulica talcev 2 Trga Matije Gubca 3

8000 Novo mesto 8270 Krško

Telefon: 07 33 21 133 in 031 489 309

e-pošta: info@zdi-nm.si

spletna stran: www.zdi-nm.si

facebook: https://www.facebook.com/pages/Zakonski-in-dru%C5%BEinski-in%C5%A1titut/144138745623463?sk=wall

‹ nazaj