Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Javna dela 2015

torek, 25.11.2014

Javno povabilo za izvajanje programov javnih del v letu 2015 je odprto od 5. 12. 2014 do porabe sredstev, vendar najdlje do 7. 10. 2015. Na javno povabilo se lahko ponudniki prijavite osebno ali po pošti.

V javnem povabilu je za izvajanje programov javnih del v letu 2015 na voljo skupaj okvirno 21,6 mio EUR, od tega 1,3 mio EUR za razvojne programe socialnega podjetništva (iz Kataloga pod številko 7.3.). Sredstva se bodo zagotavljala iz proračuna Republike Slovenije. V programe bomo vključili predvidoma 4.000 brezposlenih oseb.

S programom javnih del v letu 2015 vam omogočamo sofinanciranje stroškov za zaposlitev dolgotrajno brezposelnih v programih javnih del in sicer na področjih socialnega varstva, izobraževanja, kulture, varstva narave, komunale, kmetijstva in sorodnih področjih.

Novosti javnega povabila

  • Izvajalci boste ponudbo za izbor programa javnega dela oddali osebno ali po pošti.
  • Razvojni programi pod točko 7.1., 7.2. in 7.3. iz Kataloga, se bodo lahko izvajali v letu 2015 samo, če so se prvič izvajali v letu 2014. V ponudbi za leto 2015 ni mogoče spreminjati naročnika programa, vsebine ali povečati števila udeležencev v programu.

Z namenom, da se izvajalci in naročniki programov javnih del učinkovito dogovorite o izvajanju in sofinanciranju programov javnih del v letu 2015, objavljamo Katalog programov javnih del za leto 2015. Z namenom, da se izvajalci in naročniki programov javnih del učinkovito dogovorite o izvajanju in sofinanciranju programov javnih del v letu 2015, objavljamo Katalog programov javnih del za leto 2015. Katalog je dostopen na tej povezavi.

Katalog je samostojen dokument, ki določa nazive in vsebine programov javnih del po področjih izvajanja programov javnih del, ki so lahko predmet ponudbe, oddane na javno povabilo. Vse dopolnitve ali spremembe kataloga bodo sproti objavljene in bodo pričele veljati z dnem objave na spletni strani.

Spremembe Kataloga z dne 25. 11. 2014 so pod točkami:

  • 3.2, v kateri so dodana dela pomoči pri urejanju in vzdrževanju državnih cest,
  • 5, v kateri je navedeno, katerih del izvajalci ne morete izvajati v programih pomoči na domu in
  • 5.2, v kateri so izločena dela za pomoč pri vključevanju v proces izobraževanja (npr. tolmačenje, zapisnikarstvo za študente).

Obrazce, ki so obvezne priloge k ponudbi na javno povabilo in dokumentacijo o javnem povabilu najdete na spletni strani Zavoda.

Oddaja ponudb

Javno povabilo je odprto od 5. 12. 2014 od 8.00 ure dalje do porabe sredstev, vendar najdlje do 7. 10. 2015, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb. Za izbor programov iz Kataloga pod številko 7.3. je javno povabilo odprto od 5. 12. 2014 od 8.00 ure do porabe sredstev, vendar najdlje do 28. 2. 2015.

Pogoje za kandidiranje si lahko pogledate v 4. poglavju javnega povabila.

Izvajalci boste ponudbo za izbor programa javnega dela oddali osebno ali po pošti.

Predstavitve povabila po območnih službah: Poglejte si razpored predstavitev.

Kontaktne osebe: Kontaktne osebe za dodatne informacije v zvezi s prijavo na javno povabilo: Mojca Ulaga, skrbnica programa v naši Centralni službi, elektronski naslov: mojca.ulaga@ess.gov.si in sodelavci v našem Kontaktnem centru na telefonski številki: 080 20 55.

Več informacij na spletni strani Zavoda.

 

 

 

‹ nazaj