Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Vabilo na srečanje »Mreženje nevladnih organizacij za vzpostavitev vključujoče informacijske družbe«

četrtek, 11.12.2014

Na srečanje ste vabljeni predstavniki nevladnih organizacij (društev, zasebnih zavodov, ustanov ter vsebinskih mrež in regionalnih stičišč), ki ste neposredno ali posredno aktivni na področju informacijske družbe oz. vas zanima sodelovanje v vsebinski mreži.

Srečanje bo potekalo v torek, 23. 12. 2014, med 16. 00 uro in 18. 00 uro, v sejni sobi Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), Povšetova ulica 37 v Ljubljani (4. nadstropje).

Namen dogodka je predstaviti načrtovane aktivnosti vsebinske mreže in izmenjati pričakovanja glede njenega delovanja ter načinov vključevanja zainteresiranih NVO, ob enem pa bo srečanje tudi priložnost za medsebojno spoznavanje.

Mreža želi vzpostaviti sektorsko povezanost NVO, zagovarjati boljše politične odločitve in vplivati na področno zakonodajo, informirati in ozaveščati širšo javnost o vplivu in tveganjih informacijsko-komunikacijskih tehnologij na kakovost življenja ter prispevati k razvoju novih spletnih storitev, izboljševanju informacijskih znanj, veščin in kapacitet ter prenosu dobrih praks za učinkovitejše delovanje NVO. Mreža bo zagovarjala digitalno enakost in zasebnost, človekove pravice in nevtralnost na internetu, odprto vlado, podatke in formate ter nove komunikacijske prakse, kot so soustvarjanje, odprto inoviranje in demokratična e-participacija.

Program:

  • predstavitev namena in ciljev vsebinske mreže;
  • predstavitev načrtovanih aktivnosti mreže in podpornih storitev za NVO;
  • prikaz spletne strani in profilov mreže na družbenih omrežjih;
  • razprava o delovanju mreže, pričakovanjih NVO in načinih sodelovanja.

Rok za prijavo je 19. 12. 2014, na elektronski naslov mateja.delakorda@inepa.si

Vir: Inštitut za elektronsko participacijo

‹ nazaj