Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

IZVOLJENI PREDSTAVNIKI NVO V KOMISIJO ZA RAZVOJ NEVLADNEGA SEKTORJA V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

ponedeljek, 9.3.2015

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni bo imenoval Komisijo za razvoj nevladnega sektorja v Mestni občini Novo mesto, ki bo sestavljena iz 3 predstavnikov občinske uprave, 1 predstavnika Regijskega NVO centra in 3 predstavnikov nevladnih organizacij iz občine. Naloge komisije so oblikovanje in posredovanja predlogov nevladnih organizacij lokalnim oblastem, zlasti na področju oblikovanja javnih politik in ukrepov, ki vplivajo na razvoj in delovanje nevladnih organizacij, podajanje predlogov in pobud za urejanje problematike nevladnih organizacij, ter informiranje javnosti o aktivnostih in problematiki nevladnega sektorja.

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto - Regijski NVO center je izpeljalo postopek volitev 3 predstavnikov nevladnih organizacij v komisijo. Na poziv za kandidature za predstavnike nevladnih organizacij v Komisiji za razvoj nevladnega sektorja v Mestni občini Novo mesto, ki je potekal od 3. 2. do 23. 2. 2015, je prispelo 16 predlogov. V času volitev, ki so potekale od 24. 2. 2015 do 6. 3. 2015, je prispelo 56 glasovnic. Veljavnih je bilo 51 glasovnic, 5 je bilo neveljavnih.

Izvoljeni so naslednji kandidati:

1. Tomaž Golob (Predlagatelj: Društvo Novo mesto),

2. Alojz Golob (Predlagatelj: Medobčinsko društvo invalidov Novo mesto),

3. Klavdija Kotar (Predlagatelj: Kulturno društvo Taus Teater),

ker so prejeli največje število glasov.

Kandidatom čestitamo in jim želimo uspešno delo v Komisiji za razvoj nevladnega sektorja v Mestni občini Novo mesto.

 

Maja Žunič Fabjančič, vodja postopka izbora predstavnikov NVO

Regijski NVO center

 

 

 

‹ nazaj