Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Ustanovljena nacionalna mreža NVO za lokalne kulturne politike

torek, 21.4.2015

V sklopu izvajanja projekta Umeščanje NVO v kulturi in enote projekta Demokratizirajmo lokalne kulturne politike je Društvo Asociacija med 10. in 11. aprilom v Novem mestu pripravilo dvodnevni nacionalni posvet NVO v kulturi.

Posvet je zaključek etape projekta, v kateri so predstavniki Asociacije obiskali vse mestne lokalne skupnosti, se seznanili s splošnim stanjem NVO v kulturi na terenu ter z implementacijo zakonodaje, vezane na Lokalne programe za kulturo.

Na posvetu so prisotni predstavniki nevladnih organizacij ugotovili, da se na lokalni ravni vsi srečujejo s podobnimi sistemskimi težavami; od neustrezne umeščenosti profesionalne kulturno umetniške produkcije, centralizacije na različnih nivojih, neustreznih pogojev financiranja, do neustrezne podpore za izvajanje kulturno umetniške vzgoje.

NVO na lokalni ravni je skupno, da zaradi svoje razdrobljenosti težko nastopajo kolektivno, zato je za dosego boljših sistemskih pogojev, ki na koncu koristijo vsem, nujno povezovanje na vseh ravneh. V ta namen je bila na posvetu ustanovljena Nacionalna mreža NVO za lokalne kulturne politike. Njen namen je izmenjava dobrih praks in informacij, skupno nastopanje v komuniciranju z odločevalci na vseh nivojih ter prizadevanje za izboljšanje strukturnih pogojev delovanja NVO v kulturi. Mreža predstavlja platformo, ki omogoča koordinirano in močnejše delovanje NVO na področju kulture na ravni celotne države.

Prvič se bo mreža javno opredelila do problema centralizacija na posvetu o nujnosti decentralizacije v kulturi 13. maja v Kinu Šiška v Ljubljani.

Več informacij na spletni strani Društva Asociacija.

Vir: CNVOS

 

‹ nazaj