Regijski NVO center

Novice

Začetek projekta WE-NET

ponedeljek, 5.10.2015

V okviru Evropskega leta za razvoj 2015, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, skupaj z 12-imi partnerji, ki prihajajo iz 8-ih različnih držav, uradno začenja projekt “WE-NET: Working for Environmentally Educated Towns”. Projekt,, ki ga financira program Evropa za državljane, želi združiti in vzpostaviti mrežo občin in združenj civilne družbe iz različnih regij po vsej Evropi, da bi izmenjali izkušnje in dobre prakse na temo trajnostnega razvoja, s poudarkom na ravnanju z odpadki in recikliranju.

V naslednjih dveh letih bo WE-NET združil strokovnjake partnerjev v treh mednarodnih dogodkih, prvi bo organiziran v Thiene (Vicenza, Italija), od 12.-15. novembra. Partnerji bodo takrat izmenjali izkušnje in najboljše prakse z namenom večjega vpliva na lokalni ravni. Lokalne izobraževalne dejavnosti bodo izvajali partnerji v svojih skupnostih za širjenje kulture trajnosti in prakse recikliranja, s posebnim poudarkom na mladih, saj so le-ti osnovna tarča za ukrepe na potrošniški strani procesa upravljanja z odpadki.

Prikazan je element image.png

‹ nazaj