Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Novi 68-članski skupščini LAS DBK 2014–2020 predseduje predstavnik nevladnih organizacij

torek, 13.10.2015

S ponedeljkovim slavnostnim podpisom partnerske pogodbe je bila ustanovljena Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK), ki bo v sedemletnem obdobju 2014–2020 skrbela za pridobivanje sredstev iz progama CLLD. Program CLLD je namenjen financiranju razvojnih programov na podeželju in je po vsebini enak programu Leader, le da je nadgrajen s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

LAS DBK trenutno združuje 68 članov iz javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja na območju 12 dolenjskih in belokranjskih občin (Črnomelj, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mestna občina Novo mesto, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan in Šmarješke Toplice). Skupščina kot najvišji organ, ki ga sestavljajo vsi člani, je na ponedeljkovi ustanovni seji za obdobje štirih let imenovala tudi vodilnega partnerja s partnersko institucijo (Razvojni center Novo mesto d.o.o. z Razvojno informacijskim centrom Bela krajina) in ostale organe LAS DBK:

Predsednik
Igor Hrovatič, Društvo za gospodarski in kulturni razvoj podeželja ter ohranjanje krajine, naravne in kulturne dediščine - Grmčani

Podpredsednica
Polona Kambič, Občina Semič

Upravni odbor (10 članov)
Javni sektor:
Sara Draškovič – Mestna občina Novo mesto,
Polona Kambič – Občina Semič,
Anton Maver – Občina Mokronog-Trebelno,
Peter Črnič – Razvojno informacijski center Bela krajina
Gospodarski sektor:
Jure Vončina – KZ Krka z.o.o.,
Matjaž Pešelj – Hotel Bela krajina,
Franci Bratkovič – Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Nevladni sektor:
Urša Pogačnik – Društvo Smnj na plac,
Igor Hrovatič – Društvo Grmčani,
Branka Bukovec – Medgeneracijsko društvo Žarek Novo mesto

Nadzorni odbor (3 člani)
Jože Kapler – Občina Škocjan,
Stanislav Malerič – Obrtna zbornica Črnomelj,
Andreja Luštek – Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

 

‹ nazaj