Regijski NVO center

Novice

Novomeščani v Benečiji o reciklaži in trajnostnem razvoju

ponedeljek, 23.11.2015

Logo

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Društvo Novo mesto, Est=Etike, društvo za vzpodbujanje etike v prostoru Slovenski gradbeni grozd in Mestna občina Novo mesto so se predstavili na prvi mednarodni konferenci projekta WE-NET: Working for ENvironmentally Educated Towns (Prizadevanje za okoljsko izobražena mesta), ki se je odvijala v mestu Thiene (Vicenza), Italija, med 12. in 15. novembrom.

Projekt, ki ga financira Evropska unija oz. program Evropa za državljane in ki ga vodi mestna občina Thiene, združuje dvanajst partnerjev iz desetih evropskih držav. Partner na projektu je tudi Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.

Projekt namerava spodbujati recikliranje in selektivno sortiranje odpadkov v urbanem okolju z vzpostavitvijo mreže občin in organizacij civilne družbe iz vse Evrope, ki bodo izmenjali izkušnje in dobre prakse na to temo. V projekt bodo aktivno vključeni državljani, zlasti mladi in socialno izključene skupine, da bi tako povečali ozaveščenost javnosti in izobraževali ljudi glede vprašanj recikliranja in trajnostnega razvoja.

Otvoritveno konferenco "Kultura trajnosti" sta odprla gospod Giovanni Battista Casarotto, župan mesta Thiene, in gospod Alessandro Perelli, podpredsednik združenja ALDA. Izvedena je bila tudi okrogla miza s poudarkom na vlogi lokalnih skupnosti in organizacij civilne družbe pri spodbujanju trajnostnega razvoja. Okrogla miza je odprla številna vprašanja, med drugimi o pomenu aktivacije prebivalstva s pomočjo nevladnih organizacij, ki so največkrat povezovalni člen med občani in lokalno oblastjo. Vsi sodelujoči so ugotovili, da je potrebno nevladne organizacije, kot ključne deležnike pri implementaciji novih trajnostnih strategij v lokalnih okoljih, opolnomočiti v smislu zagotavljanja zadostnih sredstev za dolgoročne projekte in omogočiti priložnosti za razvoj socialnega kapitala. Če se bo omogočilo večjo participacijo prebivalstva, se bodo strategije lažje in boljše implementirale v okolje. To pa predstavlja možnost za razvoj boljših trajnostnih sistemov znotraj lokalnega okolja, boljšo povezavo vseh deležnikov in s tem potenciranja novih znanj ter novih tehnologij. Prav slednje omogočajo v lokalnem okolju tudi razvoj novih delovnih mest in poslovnih priložnosti.

Evropa naj bi v prihodnjih letih stremela k temu, da se odpadni materiali, novi moduli ravnanja z odpadki in recikliranja ter energija povežejo v zaključene kroge na lokalnih ravneh. Pri vzpostavitvi tega kroga bodo prebivalci in uporabniki ključni deležniki sprememb, ne samo pri zaščiti in varovanju okolja, temveč tudi pri tehnološkem in zelenem razvoju lokalitet.

Dogodka so se udeležili štirje Novomeščani, predstavniki Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Društva Novo mesto, Est=Etike, društvo za vzpodbujanje etike v prostoru in Slovenskega gradbenega grozda.

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

‹ nazaj