Regijski NVO center

Novice

Začetek projekta »YOUth with a Plan«

torek, 15.12.2015

 

Prvega decembra smo začeli s projektom »YOUth with a Plan« (Mladi z načrtom), ki ga financirajo ERASMUS +, K2, in EACEA.

Prijavitelj projekta je Agencija za lokalno demokracijo Mostar, ki sodeluje z organizacijami iz desetih programskih in partnerskih držav: Belgije, Češke, Italije, Romunije, Turčije, Slovenije, Makedonije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore in Srbije. Partner projekta je tudi Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.

Projekt bo potekal v Mostarju (BiH) in je sestavljen iz dveh aktivnosti: kratek sestanek o razvijanju zmogljivosti s projektno skupino in tečaj usposabljanja, ki predstavlja daljšo aktivnost (sedemdnevna aktivnost mobilnosti mladinskih delavcev za mladinske delavce, ki že imajo nekaj izkušenj znotraj programa »Mladi v akciji« (kot udeleženci ali kot vodje). Namenjen je mladim, ki želijo narediti korak naprej in razviti lasten mednarodni projekt s svojimi organizacijami.

Projekt stremi k povečanju zmožnosti mladinskih delavcev ter vodij projektov mladinskega dela in njihovih organizacij, za razvoj kakovostnih mednarodnih mladinskih projektov v ERASMUS+/ Mladi v akciji. To pomeni, da se bodo seznanili s potrebno kakovostno pripravo, izvedbo, evalvacijo in spremljanjem projektov.

 

YOUth with the PLAN

On 1st of December 2015 we start with the implementation of the project “YOUth with a Plan” funded by ERASMUS +, K2, Capacity Building Youth - Western Balkans, EACEA.

Lead applicant of this project is Local Democracy Agency Mostar in partnership with organizations from 10 programme and partner countries: Belgium, Czech, Italy, Romania, Turkey, Slovenia, Macedonia, BiH, Montenegro, and Serbia. The partnership is consisted with partners that have common experiences, but also with new partners.

YOUth with a Plan project will take place in Mostar (BiH), and it contains 2 activities; one short capacity building meeting with the project team, and the longer activity, the training course itself, 7 day youth workers mobility activity for youth workers that have already some experiences within YiA (as participant or as leader) but that want to make the step to develop an own international project with their organizations.

The project aims to build capacities of youth workers and project managers in youth work and their organizations, to develop quality international youth (work) projects in E+/YiA that meet the priorities of E+, with the necessary quality preparation, implementation, evaluation and follow-up.

 

‹ nazaj