Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Osnovana Lokalna akcijska skupina za Slovenijo v okviru projekta Working Roma

ponedeljek, 8.8.2016

Working Roma logotipi

 

V okviru projekta Working Roma se je 3. 8. 2016 sestala Lokalna akcijska skupina za Slovenijo. Za koordinatorko lokalne akcijske skupine je bila izvoljena Mojca Špec Potočar, svetovalka Razvojnega centra Novo mesto, članica odbora za gospodarstvo in članica ter namestnica odbora za romske zadeve.

Projekt poteka od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017, sodeluje 10 partnerjev iz Španije, Bolgarije, Italije, Malte, Portugalske, Velike Britanije, Romunije, Grčije, Češke in Slovenije. Partner iz Slovenije je Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.

Splošni cilji:

- ustvariti mrežo različnih partnerjev vključno z vladnimi institucijami, civilno družbo, izobraževalnimi ustanovami, mediji in gospodarstvom,
- razviti izmenjavo in prenos dobrih praks med evropskimi mesti,
- spodbujati večkulturnost na delovnem mestu,
- večati zaposlitvene možnosti romske populacije,
- enoten pristop proti diskriminaciji, rasizmu in ksenofobiji na evropski ravni.

Ciljne skupine:

- ozaveščanje večinske populacije o: obstoju, kulturi, navadah in tradiciji romske skupnosti,
- ozaveščanje ranljivih skupin in manjšin o: njihovih pravicah in obveznostih kot držaljanov Republike Slovenije.

Lokalna akcijska skupina:

- v vsaki državi bo oblikovana po ena lokalna akcijska skupinaa, skupaj 10 skupin,
- delovne naloge bodo obsegale oblikovanje široke kampanje proti diskriminaciji in mreže partnerjev v lastnem okolju,
- vsaka lokalna akcijska skupina mora imeti najmanj 5 članov, vodi pa jo koordinator.

Člani lokalne akcijske skupine Slovenija:
- mag. Mojca Špec Potočar, koordinatorka Lokalne akcijske skupine za Slovenijo, svetovalka Razvojnega centra Novo mesto, članica odbora za gospodarstvo in predsednica odbora za spremeljanje položaja romske skupnosti pri občinskem svezu Mestne občine Novo mesto, 
- Janez Doltar, svetovalec za romske zadeve pri občinskem svetu Mestne občine Novo mesto,
- Duško Smajek, član odbora za spremljanje položaja romske skupnosti pri občinskem svetu Mestne občine Novo mesto, romski svetnik v občinskem svetu Mestne občine Novo mesto, predsednik romskega društva Romano kolo,
- Erika Matko, vodja Urada za delo, predstavnica Zavoda RS za zaposlovanje, območna služba Novo mesto,
- Branka Bukovec, sekretarks Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto,
- Andreja Pleničar, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.

LAS sestanek

 


 

‹ nazaj