Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Dodatna usposabljanja izobraževalcev odraslih za digitalno prednost - upskillead

torek, 20.12.2016

DODATNA USPOSABLJANJA IZOBRAŽEVALCEV ODRASLIH ZA DIGITALNO PREDNOST – UPSKILLEAD 

24. in 25.11.2016
Firence

V Firencah je 24.in 25. novembra 2016 potekalo prvo srečanje partnerjev mednarodnega projekta Upskillead. Vodilni partner projekta je  Razvojno izobraževalni center Novo mesto, poleg njega pa sodelujejo še partnerji iz Italije, Poljske, Cipra, Bolgarije in iz Slovenije Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Projekt je dvoleten in prve aktivnosti so že stekle.  V pravi fazi bo narejena primerjalna raziskava, ki bo pokazala, katere so tiste digitalne veščine, ki jih trenutno najbolj potrebujejo izobraževalci odraslih, da bi lahko uspešno izobraževali odrasle tudi na področju digitalne pismenosti glede potrebe na trgu dela. Projekt je financiran s strani EU, Erasmus+.

Med projektom bomo ustvarili »digitalne značke« (Open badges), ki se bodo podeljevale  po merilih in kazalnikih za digitalne spretnosti, potrebne za izobraževalce odraslih. Z njimi bomo podrli digitalno pismenost izobraževalcev odraslih.

UP-SKILLEAD projekt bo med drugim razvil učni načrt in učna gradiva za izobraževalce odraslih: teste, IKT urnik, IKT vodnike in vire. Ustvarili bomo  platformo za e-učenje, e-banko podatkov za stalno digitalno razvijanje izobraževalcev odraslih, e-akademijo,  ki bo delovala kot odprto učno okolje in nudila možnost mednarodnega povezovanja,  izbor najbolj priljubljenih IKT tečajev ponujenih na spletu itd.

Konzorcij bo oblikoval in izvedel Digitalni program poklicnega razvoja za izobraževalce odraslih v vsaki partnerski državi in pri tem uporabil vse proizvode projekta (okvir, urnik, IKT vodniki, e-učenje, testi itn.). Po oblikovanju in načrtovanju "UPSKILLEAD priročnika s smernicami« bomo ponudili IKT usposabljanje vsaj za 200 izobraževalcev odraslih v roku 6 mesecev v klasičnih predavalnicah in na spletu.

Radi bi poudarili  vrednost digitalno pismenih izobraževalcev odraslih za visoko kakovost učenja odraslih in boljše učne rezultate pri preverjenih veščinah.

Izobraževalci odraslih imajo ključno vlogo pri usposabljanju odraslih, da ti v neformalnem učnem okolju pridobijo digitalno pismenost, ki je danes ena pomembnejših veščin na trgu dela.                                                                                                                                                                                                         

‹ nazaj