Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Selitve, urbanа razdrobljenost in medkulturni dialog: projekt URGENT se je pričel v Strasbourgu

sreda, 7.12.2016Več kot 100 predstavnikov lokalnih oblasti, organizacij civilne družbe, evropskih ustanov in tudi strokovnjakov ter državljanov se je zbralo od 28. do 30. novembra v Strasbourgu, da izmenjajo svoja znanja, izkušnje in dobre prakse o tem, kako spodbujati medkulturni dialog in povezati današnja razdrobljena evropska urbana središča.

***
Dogodek je bil edinstvena priložnost za konstruktivno debato večih zainteresiranih strani, z združevanjem izkušenj iz 12 različnih držav o ključnih temah, ki vplivajo na današnjo Evropo: medkulturni dialog in integracija migrantov. Aktivnost je potekala v okviru projekta, financiranega s pomočjo programa Evropa za državljane, z imenom URGENT - Urbane regeneracije: Evropske mreže mest. Pobuda, ki uporablja pristop od spodaj navzgor, ima za cilj povečanje lokalne ozaveščenosti o bistveni potrebi, da se vzpostavijo nove povezave med prebivalci marginaliziranih naselij in tistih iz centralnih območij, za reševanje naraščajočega strahu. 

Konferenca je bila organizirana v sodelovanju z mestom Strasbourg, ki je vzelo priložnost, da podeli pobudo "Club de Strasbourg" vsem mednarodnim udeležencem. Nawel Rafik-Elmrini, podžupanja Strasbourga in prva podpredsednica Odbora za tekoče zadeve Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope, je odprla mednarodni seminar z Antonello Valmorbido, generalno sekretarko ALDA. "Naše sporočilo je, da so akcije civilne družbe – v pogledu integracije migrantov in gradnje kohezivne skupnosti - bolj konstruktivne, ko so lokalne oblasti partnerji projekta in procesa. To je pristop skupnosti in odgovorno vključevanje vseh ustreznih lokalnih akterjev, lokalnih oblasti, organizacij civilne družbe, izobraževalnega in privatnega sektorja, ki ga je potrebno izvajati", je bila končna izjava gospe Valmorbide.

V okviru današnjih izzivov v pogledu boja proti stigmatizaciji migrantov, je v temo konference udeležence uvedel Giovanna Marconi, predsednica SSIIM UNESCO na Univerzi v Benetkah, medtem ko sta ključne izkušnje podelila Michael Moglia, predsednik Mreže LIKE - evropska mesta in regije za kulturo, in Marko Cremaschi, ki sta vodila predstavitev "Cycle d'Urbanisme de Sciences Po Paris, Urbano načrtovanje in dizajn", ki je prikazala odnos med globalnim in lokalnim v določenem okviru, kot je tisti v Lampedusi, simbolu situacije, ki zahteva in se dotika vseh evropskih državljanov. Lokalna skupnost in aktivna civilna družba Strasbourga sta veliko prispevala k dogodku, in ključne izkušnje so tudi podelile Univerza v Strasbourgu in združenji Alsace terre d'accueil ter Alsace-Syrie.

Tridnevna aktivnost, poleg javne konference v prestižni Salle des Marriages v Strasbourgu, je bila tudi priložnost, da se opredeli metodologija lokalnih procesov, načrtovanih v okviru projekta. Partnerji so določili konfliktna območja v svojih mestih in se tudi več naučili o tehnikah teritorialne analize. Lokalne akcije so sedaj uradno pričete in kar 10 lokalnih pilotnih projektov bo razvito s pomočjo participativnih procesov v boju proti razdrobljenosti in stigmatizaciji migrantov s promocijo medkulturnega dialoga.

‹ nazaj