Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Konferenca "Ni prepozno" - “It is not too Late” - 17-18 januar 2017, Mesta hiša, Praga, Češka

ponedeljek, 12.12.2016

Spremljajte v živo https://www.youtube.com/chann…/UCHMl0vyB7KXXU_jVB4Ya6ew/live

Konferenca bo priložnost za izmenjavo izkušenj in najboljših praks med projektnimi partnerji in strokovnjaki, ki delujejo na področju vključevanja Romov v izobraževanje in šolstvo.

Konference se bo udeležilo več kot 100 udeležencev iz 9 različnih Evropskih držav (Češka, Belgija, Italija, Španija, Grčija, Francija, Slovenija, Madžarska in Romunija).

Konferenca, glavna prireditev kampanije, bo predstavljala skupen prostor na evropski ravni, kjer se bodo delile najpomembnejše izkušnje iz področja preprečevanja prezgodnjega izstopa Romskih otrok iz šole, diskriminacije v šolah ter informacije o prednostih izobraževanja in možnostih kasnejšega šolanja Romov.

Kljub različnosti položajev in okoliščin znotraj Evrope je še dandanes način ne-vključevanja Romskih otrok v izobraževanje in pomanjkanje vključenosti njihovih družin v izobraževalni sistem eden izmed pomembnejših vzrokov sociale izključenosti, stigme in diskriminacije Romov.

Tekom konference bodo v obliki delavnic potekale razprave na različne teme, kratki sestanki, ki bodo vključevali zunanje strokovnjake, ciljno skupino ter delavce na tem področju. Obravnavane teme bodo: potreba po integraciji Romov v izobraževanju, najboljše prakse, metodologije in možne rešitve, pomembnost uradnega priznanja anti-romske nastrojenosti, izvori marginalizacije Romov, promocija človekovih pravic in enakih možnosti, različne oblike in vrste diskriminacije in anti-Romske propagande, pomembnost osveščanja prevladujoče populacije, pomen medijev v borbi proti stereotipom in predsodkom o Romih, Romska mladina, uveljavitev in proti-diskriminatorna zakonodaja, neodvisnost enakovrednih teles političnih strank in dostop do pravičnosti.

Prav tako bodo na konferenci predstavljene najboljše prakse na tem področju, ki so jih prepoznali projektni partnerji.

Spremljajte nas na: http://projectpal.eu/

Tukaj je dostop do uradnega posnetka kampanije “Ni prepozno”:

https://www.youtube.com/watch?v=ncUiEYJ3N28&feature=youtu.be

 

 

‹ nazaj