Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

"It is not too late" Ni prepozno Konferenca v Pragi

četrtek, 23.2.2017

“IT IS NOT TOO LATE”

NI PREPOZNO 

 Konferenca v Pragi

Sporočilo za javnost

17. in 18. januarja je bila v Pragi organizirana konferenca z naslovom It is not too Late Conference – konferencaNi prepozno”, v okviru projekta PAL. Konferenco je organiziralo društvo RomPraha in je predstavljala odlično priložnost za izmenjavo izkušenj in dobrih praks med partnerji projekta PAL, javnostjo in institucijami iz Češke ter strokovnjaki, aktivnimi na področju izobraževanja in šolske inkluzije. Udeleženci so bili iz devetih držav: Češke, Italije, Španije, Grčije, Francije, Slovenije, Madžarske, Romunije in Belgije.

Jan Wolf, svetnik mesta Praga, je odprl konferenco, prisotni pa so bili tudi drugi predstavniki občine ter Ministrstva za delo in socialne zadeve ter Agencije za socialno vključenost.

Glavne teme prvega dneva konference so bile: vzroki marginalizacije Romov, kaj je rasizem, diskriminacija in izključevanje Romov ter človekove pravice.

Drug dan konference je bil namenjen predstavitvi dobrih praks. Posebej je bila izpostavljena vloga, ki jo ima Evropska unija v procesu inkluzije in integracije Romov v sistem izobraževanja, saj je glavna institucija, ki naj bi zagotavljala in promovirala enake standarde za vse. Pozornost je bila namenjan tudi pomenu neposrednega dela z mladimi ter omogočanja dovolj zgodnjih in dobrih možnosti za mlade. V skladu s tem je bila poudarjena potreba po prilagoditvi politik ter izboljšanje ekonomske situacije ljudi, saj trenutna stopnja brezposelnosti med Romi povzroča, da ljudje mislijo, da Romi ne delajo, kar le še krepi rasizem in izključenost.

Prav tako je bilo govora o človekovih pravicah ter spremembi zakonov in politik, ki ne ščitijo Romov in njihovih temeljnih pravic.

Konferenca “Ni prepozno” je bila prav tako osrednja točka kampanije ozaveščanja - It is not too Late Awareness. V skladu s to kampanijo bo vsak od projektnih partnerjev pripravil prenos tem iz conference v širšo javnost ter nadaljeval z aktivnostmi ozaveščanja in promocije, z namenom širjenja rezultatov konference in promocije integracije Romskih otrok in družin v šolsko okolje. V skladu s tem bodo organizirali lokalne dogodke, publikacije ali novice v revijah in na spletnih straneh, pripravili letake ter sodelovali v intervjujih na radiu ali TV. V vsaki državi, kjer poteka PAL projekt, bodo prav tako poskrbeli za distribucijo materiala, letake, prospekte, ...


Sledite nam na: http://projectpal.eu/ , Facebook , Twitter , LinkedIn

Uradni video kampanije NI prepozno - It is not too late Awareness Raising Campaign

https://www.youtube.com/watch?v=ncUiEYJ3N28&feature=youtu.be

 

SLIKE KONFERENCE

konferenca

konferenca2

konferenca3

konferenca4

 

 

‹ nazaj