Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Projekt »P.L.A.Y.!

četrtek, 23.2.2017

Erasmus+Sport

Projekt »P.L.A.Y.! – Peer education, Leadership, Action, Youth - promoting grassroots sport for educational success and social inclusion

 

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto kot partner sodečuje v projektu P.L.A.Y., ki je sofinanciran s strani EU v okviru programa  Erasmus+Sport 2016, Round 2 - Collaborative partnerships (Volunteering, violence, racism, discrimination, intolerance and good governance. Prijavitelj projekta je organizacija Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto Fimu ry (The Finnish Multicultural Sports Federation (Fimu) iz Finske, v projektu pa sodelujejo še organizacije Consorzio Comunità Solidale – CCS (Italija), Asd Margherita Sport e Vita Basket – MSV Basket (Italija), Pere Tarres Foundation (Španija) in Fare network (Velika Britanija).

Projekt se želi lotiti pomembnega evropskega problema: šolskega osipa mladih in socialne prikrajšanosti.

Osredotoča se na inovativen vidik: medtem ko je povezava med amaterskim športom in socialnimi veščinami pogosto raziskovana, so sinergije z izobraževalno razsežnostjo in prenosljivostjo kompetenc (pridobljenih s prostovoljskim delom v športu) v formalnem izobraževanju le redko vrednotene na evropski ravni.

Cilj projekta P.L.A.Y je krepitev pozitivnih sinergij med prostovoljstvom, amaterskim športom in izobraževanjem, z namenom spodbujanja kakovostnega prostovoljstva v izobraževanju in podpori mladim, ki jim grozi osip.

Projekt načrtuje 3 glavne korake: prvo fazo analize in začrtovanja, pilotno akcijo, s katero bodo partnerji razvili konkretne akcije (e-učenje preko evropske platforme, podpora izobraževalnega in mentorskega prostovoljstva v amaterskih športnih organizacijah, skupinske dejavnosti s starši in trenerji) in vrednotenje ter ocenjevanje glavnih vplivov in rezultatov (priročnik, spletna platforma, video), ki bodo zelo razširjeni z ustrezno diseminacijo.

Aktivnosti projekta bodo potekale 36 mesecev (januar 2017 - december 2019) v večih evropskih državah (Italija, Finska, Španija, Slovenija, Anglija in države članice mreže Fare).

‹ nazaj