Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

POZIV NEVLADNIM ORGANIZACIJAM REGIJE JV SLOVENIJA ZA VKLJUČITEV V SKUPŠČINO NVO

torek, 11.4.2017

POZIV NEVLADNIM ORGANIZACIJAM REGIJE JV SLOVENIJA ZA VKLJUČITEV V SKUPŠČINO NVO

POZIV NEVLADNIM ORGANIZACIJAM REGIJE JV SLOVENIJA ZA VKLJUČITEV V SKUPŠČINO NVO

Stičišče nevladnih organizacij regije JV Slovenija ustanavlja skupščino nevladnih organizacij, ki bo imela strokovno in posvetovalno vlogo in bo stičišču v oporo pri vodenju postopkov za izboljšanje položaja in delovanja nevladnih organizacij v vseh šestih upravnih enotah regije.

Skupščina NVO (v nadaljevanju skupščina) bo sestavljena iz največ 15 predstavnikov nevladnih organizacij, ki delujejo na območju upravnih enot Novo mesto, Ribnica, Kočevje, Črnomelj, Metlika in Trebnje. Iz večjih upravnih enot Novo mesto, Črnomelj in Trebnje bodo izbrani največ trije predstavniki, iz ostalih upravnih enot pa največ dva predstavnika.

Članstvo v skupščini je prostovoljno in častno. Na prvem sestanku bodo predstavniki nevladnih organizacij prejeli osnutek poslovnika delovanja skupščine, ki ga bodo lahko ustrezno prilagodili. Članice skupščine bodo skupaj določale cilje in prioritete delovanja. Sestanki bodo potekali 4-krat letno oziroma po potrebi na dopisnih sejah. 

Merila za izbor:

- nevladna organizacija deluje v eni izmed občin, kjer so sedeži upravnih enot (Novo mesto, Ribnica, Kočevje, Črnomelj, Metlika, Trebnje),

- iz Upravne enote Novo mesto, Črnomelj in Trebnje bodo izbrani največ trije predstavniki, iz ostalih upravnih enot pa bosta izbrana največ dva predstavnika,

- prednost pri izboru bodo imele nevladne organizacije s potencialom[1]

- izmed ostalih nevladnih organizacij bodo imele prednost tiste, ki že imajo izkušnje oziroma lahko izkažejo napore za izboljšanje položaja delovanja nevladnih organizacij v njihovi občini. 

Vse zainteresirane vabimo k prijavi, pri čemer uporabite priloženi obrazec. Izbor bo potekal do zasedbe mest oziroma najkasneje do torka, 18. 4. 2017. Nevladno organizacijo lahko v postopku zastopa njen zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika NVO in podpis kandidata. V primeru pošiljanja prijave po e-pošti, mora ta tako vsebovati skenirano podpisano prijavo.

Ne glede na način pošiljanja mora prijava prispeti na enega izmed spodnjih naslovov najkasneje do torka, 18. aprila 2017 do 16. ure:

- po pošti: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novmesto, Rozmanova ulica 30, 8000 Novo mesto;

- po elektronski pošti: drpdnm@gmail.com

- oddaja osebno na naslovu: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (vsak delavnik med 8. in 16. uro).

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 07/ 39 39 311 (vsak delavnik med 8. in 16. uro) ali po e-pošti drpdnm@gmail.com.

 


[1] NVO s potencialom so nevladne organizacije, ki imajo zmogljivost za zadovoljevanje potreb v lokalni skupnosti, ki še niso ustrezno naslovljene, ter interes za lasten organizacijski, strokovni in zagovorniški razvoj.

 

Dokumenti

‹ nazaj