Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

2. POZIV NEVLADNIM ORGANIZACIJAM REGIJE JV SLOVENIJA ZA VKLJUČITEV V SKUPŠČINO NVO

petek, 30.6.2017

2. POZIV NEVLADNIM ORGANIZACIJAM REGIJE JV SLOVENIJA ZA VKLJUČITEV V SKUPŠČINO NVO

Stičišče nevladnih organizacij regije JV Slovenija je dne 11. 4. 2017 objavilo poziv nevladnim organizacijam regije JV Slovenija za vključitev v skupščino NVO, ki se je zaključil dne 18. 4. 2017. Do tega datuma se je na poziv prijavilo 5 nevladnih organizacij, ki so bile potrjene s sklepom z dne 5. 5. 2017. Zaradi premajhnega števila prijavljenih nevladnih organizacij ponovno objavljamo poziv za vključitev v skupščino nevladnih organizacij, ki bo imela strokovno in posvetovalno vlogo in bo stičišču v oporo pri vodenju postopkov za izboljšanje položaja in delovanja nevladnih organizacij v vseh šestih upravnih enotah regije

Skupščina NVO (v nadaljevanju skupščina) bo sestavljena iz največ 15 predstavnikov nevladnih organizacij, ki delujejo na območju upravnih enot Novo mesto, Ribnica, Kočevje, Črnomelj, Metlika in Trebnje. Iz večjih upravnih enot Novo mesto, Črnomelj in Trebnje bodo izbrani največ trije predstavniki, iz ostalih upravnih enot pa največ dva predstavnika. Ker je 5 mest že zapolnjenih, bomo izbrali še 2 predstavnika iz Upravne enote Novo mesto, 2 predstavnika iz Upravne enote Ribnica, 1 predstavnika iz Upravne enote Črnomelj, 2 predstavnika iz Upravne enote Metlika in 3 predstavnike iz Upravne enote Trebnje. 

Članstvo v skupščini je prostovoljno in častno. Na prvem sestanku bodo predstavniki nevladnih organizacij prejeli osnutek poslovnika delovanja skupščine, ki ga bodo lahko ustrezno prilagodili. Članice skupščine bodo skupaj določale cilje in prioritete delovanja. Sestanki bodo potekali 4-krat letno oziroma po potrebi na dopisnih sejah. Sestanek bo zaradi ponovnega poziva organiziran v mesecu oktobru 2017.

 

Merila za izbor:

- nevladna organizacija deluje v eni izmed občin, kjer so sedeži upravnih enot (Novo mesto, Ribnica, Črnomelj, Metlika, Trebnje),

- iz Upravne enote Novo mesto bosta izbrana največ 2 predstavnika, Črnomelj 1 predstavnik , Metlika 2 predstavnika, Ribnica 2 predstavnika in Trebnje 3 predstavniki,

- prednost pri izboru bodo imele nevladne organizacije s potencialom[1]

- izmed ostalih nevladnih organizacij bodo imele prednost tiste, ki že imajo izkušnje oziroma lahko izkažejo napore za izboljšanje položaja delovanja nevladnih organizacij v njihovi občini.

 

Vse zainteresirane vabimo k prijavi, pri čemer uporabite priloženi obrazec. Izbor bo potekal do zasedbe mest oziroma najkasneje do petka, 1. 9. 2017. Nevladno organizacijo lahko v postopku zastopa njen zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika NVO in podpis kandidata. V primeru pošiljanja prijave po e-pošti, mora ta tako vsebovati skenirano podpisano prijavo.

 

Ne glede na način pošiljanja mora prijava prispeti na enega izmed spodnjih naslovov najkasneje do petka, 1. septembra 2017 do 16. ure:

 

-  po pošti: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Rozmanova ulica 30, 8000 Novo mesto;

-  po elektronski pošti: drpdnm@gmail.com

-  oddaja osebno na naslovu: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (vsak delavnik med 8. in 16. uro).

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 07/ 39 39 311 (vsak delavnik med 8. in 16. uro) ali po e-pošti drpdnm@gmail.com.

 


[1] NVO s potencialom so nevladne organizacije, ki imajo zmogljivost za zadovoljevanje potreb v lokalni skupnosti, ki še niso ustrezno naslovljene, ter interes za lasten organizacijski, strokovni in zagovorniški razvoj.

 

Dokumenti

‹ nazaj