Regijski NVO center

Neformalna mreža nevladnih organizacij JV Slovenije

V neformalno mrežo nevladnih organizacij regije JV Slovenija je vključenih že več kot 240 nevladnih organizacaij. Priključite se tudi vi! Več informacij in pristopna izjava TUKAJ!

NVO vključene v neformalno mrežo imajo prednosti pri nudenju storitev Regijskega NVO centra.

VKLJUČITE SE V KORPORATIVNE PROSTOVOLJSKE AKCIJE

S svojim društvom ali zavodom se v korporativne akcije vključite tudi vi! Podjetja so pripravljena ponuditi svoje zaposlene, da pridejo v vašo organizacijo in vam pomagajo pri uresničevanju vaših ciljev, vizij. Več informacij!

Novice

Javni poziv za članstvo in oddajo vloge za najem pisarniških prostorov - Podjetniški inkubator Bela krajina

torek, 29.8.2017

Javni poziv za članstvo in oddajo vloge za najem pisarniških prostorov - Podjetniški inkubator Bela krajina

 

Predmet poziva:
RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja javni poziv k oddaji vloge za sprejem v članstvo v podjetniški inkubator – pisarniški prostori v enoti Podjetniškega inkubatorja Bela krajina PH Stratus Ulica heroja Stariha 19, Črnomelj  in v enoti Podjetniškega inkubatorja TRIS Kanižarica, Kanižarica 41, Črnomelj.
S pozivom omogočamo najem pisarniških prostorov (1. in 2. etaža Poslovne hiše Stratus) v skupni površini 106,99m2 ter pisarniških prostorov v TRIS Kanižarica v skupni površini 81 m2.


Kandidati lahko oddajo vlogo za sprejem v redno članstvo podjetniškega inkubatorja.

Pozivajo tudi k vključitvi v coworking prostor Podjetniškega inkubatorja Bela krajina. Coworking ali sodelo je način dela, ki vključenim posameznikom in podjetjem omogoča, da si občasno ali stalno delijo »sodelovni« prostor z drugimi ustvarjalci  iz svoje ali sorodnih panog. Kandidati lahko oddajo vlogo za člane vključene v  coworking prostor, ki je priloga tega razpisa.

Za članstvo za vključitev v »coworking« prostor je rok neomejen. Kandidati se lahko vključujejo skladno z razpoložljivim prostorom.

 

Upravičeni prijavitelji:
Na javni poziv za redno članstvo v inkubatorju se lahko prijavijo gospodarske družbe, samostojni podjetniki in drugi poslovni subjekti, ki so vpisani v poslovni register manj kot pet let.

Redni člani lahko postanejo poslovni subjekti, ki poleg tega izpolnjujejo še vsaj tri od naslednjih pogojev:
1. So mikro, mala ali srednje velika podjetja (glej določila iz Priloge 1 Uredbe komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe,
2. razvijajo sodobne tehnološke proizvode ali storitve z visoko dodano vrednostjo,
3. so inovativna podjetja,
4. zaposlujejo visoko kvalificirane kadre,
5. so mlada podjetja s potencialom rasti.

Vlogo lahko odda tudi fizična oseba, ki namerava ustanoviti podjetje, pri čemer priloži izjavo z rokom, do kdaj bo podjetje ustanovila.

Za člane coworkinga lahko kandidirajo posamezniki, skupine posameznikov, podjetniki, ki najamejo svoj prostor pod pogoji skladnimi s tem javnim pozivom, hišnim redom in veljavnim cenikom. Vključitev v coworking ni časovno omejena, omejitev lahko prestavljajo le prostorske kapacitete. Članstvo se določi s pogodbo o vključitvi v coworking prostor.

 

Rok prijave: 15. 9. 2017.

Več informacij tukaj.

‹ nazaj