Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Ko se povežeta zasebni in nevladni sektor

četrtek, 14.9.2017

Otroci dobili kakovosten program, študentje pa praktične izkušnje

 

Mladi običajno nimajo veliko priložnosti za neposredno sodelovanje v nekem delovnem procesu, zato znanje, ki ga pridobijo v učnem procesu na fakultetah, težko preskusijo v praksi. Odlična rešitev za to je povezovanje z nevladnimi organizacijami, ki v svoje programe z odprtimi rokami sprejmejo ljudi, ki želijo preskusiti svoje zamisli.

 

Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (FUPI) je študentom želela omogočiti pridobivanje praktičnega znanja in kompetenc, ki bodo povečevala njihovo zaposljivost, zato se je povezala z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPD), ki izvaja celoletni program za otroke priseljencev in jim omogoča osmišljeno in kakovostno preživljanje prostega časa. Devet študentov s treh različnih fakultet – Fakultete za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto, Fakultete za socialno delo in Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani – je tako skupaj s strokovnimi sodelavci DRPD od junija do septembra izvajalo učno pomoč za priseljenske otroke, julija so pomagali pri izvedbi poletnih ustvarjalnih delavnic za otroke Otroški svet, avgusta pa so odšli v Trst, kjer so delali v Poletnem središču pod okriljem partnerske organizacije Slovenski dijaški dom Srečko Kosovel. Kar je bilo za njih pridobivanje izkušenj, je za uporabnike pomenilo kakovosten program.

Ko se povežeta zasebni in nevladni sektor

        

Takšno povezavo fakultet z nevladno organizacijo je omogočil program Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (FUPI) se je na razpis prijavila s projektom Opolnomočenje priseljencev in vanj kot partnerja vključila tudi DRPD. Društvo pa izvedbo takšne prakse v nevladnih organizacijah zagotavlja v okviru svojih projektov Regijski NVO center in OMG!, ki ju finančno podpirata Ministrstvo za javno upravo preko Evropskega socialnega sklada ter Urad Vlade RS za komuniciranje.

Da je to prineslo obojestranske koristi, ni dvoma. Kot pravi pedagoška mentorica s FUPI prof. dr. Karmen Erjavec, je bil namen projekta okrepiti povezovanje fakultete z neprofitnim sektorjem, s čimer so želeli omogočiti študentom pridobivanje ključnih kompetenc in izkušenj za delo v nevladni organizaciji ter za delo s priseljenci in drugimi otroki, ki so potrebni pomoči. Ob tem so spoznali in ozavestili problematiko lokalnega okolja in izboljšali svoje zaposlitvene možnosti. Tudi strokovna vodja programa za otroke na DRPD Andreja Luštek sodelovanje ocenjuje kot zelo uspešno: »S povezovanjem in sodelovanjem smo študentom omogočili neposredno delo s socialno izključenimi skupinami ter tako skozi neformalno učenje ne le nadgradili naše programe, pač pa predvsem mladim omogočili prostor za pridobivanjem novih znanj in kompetenc – socialnih in družbenih – ter prostor za razvijanje socialnega in kulturnega kapitala. Vse to prispeva k njihovi osebni rasti in večji zaposljivosti.«

 

»Zaveš se, da stvari, ki so tebi samoumevne, to v resnici niso«

Ne le, da so bili z delom študentov zadovoljni njihovi mentorji iz obeh organizacij, pač pa so bili zadovoljni tudi oni sami.

»Moje delo je bilo usmerjeno v krepitev moči priseljencev, ki so odrinjeni na rob družbe in se v naši družbi pogosto ne morejo znajti zaradi drugačnega načina življenja, diskriminacije in nepoznavanja slovenskega jezika.«

Jerica Kope, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani

»S takimi projekti krepimo strpnost, sprejemanje in medkulturni dialog.«

Maruša Jerovšek, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani

»Projekt je bil zame čisto nova izkušnja, saj sem se tu prvič srečala z otroki-priseljenci. Dobila sem boljši vpogled v njihovo življenje in se naučila, kako delati z njimi.«

Nina Zoran, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

»Člani projekta smo pridobili različna znanja, izkušnje in kompetence za delo z mladimi, kar nam bo prišlo zelo prav pri nadaljnjem študiju in delu.«

Manca Tori, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

»Projekt je pustil poseben pečat, saj mi je omogočil, da sem utrdila svoja stališča, vrednote in način sprejemanja drugačnosti, obenem pa mi je dal novih moči, da se še naprej zavzemam za enakost in enake možnost vseh.«

Klara Golić, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru

»Sodelovanje v projektu mi je pomagalo tudi pri osebnostni rasti. Spremeni ti mišljenje in pogled na življenje. Zavedaš se, da imaš stvari, ki jih jemlješ za samoumevne, pa to v resnici niso. Hvaležna in ponosna sem, da sem imela možnost sodelovati in del mojega časa nameniti tem otrokom, ki so bili pomoči neizmerno veseli in hvaležni zanjo.«

Rebeka Sintič, FUPI

»Z delom na projektu sem zelo zadovoljen, saj je bila izkušnja zelo poučna. Naučil sem se boljšega komuniciranja in dela v večji skupini.«

Tilen Kocijan, FUPI

»Sodelovanje pri takšnih projektih priporočava vsem študentom.«

Katja Žago in Tjaša Novinec, FUPI

 

 

‹ nazaj