Regijski NVO center

Novice

YSE - Socialno podjetništvo za mlade v Evropi

torek, 28.11.2017


YSE - Socialno podjetništvo za mlade v Evropi

Novo mesto, 21. 11. - 24. 11. 2017

 

S težavami pri iskanju prve zaposlitve in vstopu na trg dela se soočajo mladi po vsej Evropi, še posebej ranljivi pa so mladi iz depriviligiranih skupin. Partnerji iz petih evropskih držav so se izziva lotili s projektom YSE, s katerim želijo mlade med 18. in 30. letom z nižjo stopnjo izobrazbe s pomočjo različnih pristopov usmeriti v socialno podjetništvo.

 

V Novem mestu so se od 21. do 24. novembra mudili predstavniki petih partnerskih organizacij iz Španije, Portugalske, Nizozemske, Grčije in Slovenije. Na 1. srečanju v okviru projekta Socialno podejtništvo za mlade v Evropi, ki je financiran v okviru programa Erasmus +, so mladi pridobili znanja, s katerimi bodo opolnomočili potencialne uporabnike iz ranljivejših skupin za socialno podjetništvo in skupaj z njimi izdelali poslovne načrte za njihove podjetniške ideje.

Projekt z naslovom YSE: Social Entrepreneurship for Youth in Europe (Socialno podjetništvo za mlade v Evropi) temelji  na usposabljanju trenerjev, ki se bodo usposobili za delo s ciljno skupino in pridobili znanje za pripravo poslovnih načrtov. Tako bodo učinkoviteje razvijali poslovne ideje in usmerjali mlade socialne podjetnike. Izboljšali bodo obstoječa orodja mladinskih delavcev in se seznanili z novimi orodji za reševanje problema brezposelnosti te ciljne skupine. 

 

 

 

V okviru usposabljanja so svoje začetne korake v svet podjetništva, predstavila tudi podjetja iz našega lokalnega okolja: Škatla presenečenja, Reciklarna, Urban Design Group in Rado Trifkovć ter e-platforma za podporo krožnemu gospodarstvu e-Simbioza.

V nadaljevanju projekta bodo bodoči trenerji v državah partnericah organizirali lokalne delavnice, s pomočjo katerih bodo omogočili neposredno sodelovanje mladih udeležencev z različnimi institucijami, ki delujejo na področju zaposlovanja. Analizirali bodo stanje in iskali rešitve za zaposlovanje mladih, skupaj pa bodo razvili tudi sto poslovnih načrtov, s pomočjo katerih bodo lahko nekateri začeli svojo podjetniško pot.

 

‹ nazaj