Regijski NVO center

Novice

NAPOVEDAN 7. JAVNI RAZPIS POKOLPJE

sreda, 13.12.2017

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri začetnih investicijah na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok ali Kostel.

Predvidoma se bodo sofinancirali:
- investicijski projekti v gospodarske dejavnosti in
- investicijski projekti za področje turizma s poudarkom na zagotavljanju nočitvenih kapacitet.

Javni razpis bo namenjen manjšim začetnim investicijam do skupnega sofinanciranja 50.000,00 EUR.

Višina sofinanciranja:
45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

 

Več informacij vam lahko posredujeta:
Vesna Fabina, tel. 040 552 174, vesna.fabina@ric-belakrajina.si
Barbara Vraničar, tel. 040 552 172, barbara.vranicar@ric-belakrajina.si

‹ nazaj