Regijski NVO center

Novice

Mednarodni dogodek projekta URGENT v Mostarju

petek, 1.12.2017

V okviru projekta URGENT – Urban Re-Generation: European Network of Towns, je v Mostarju v Bosni in Hercegovini, od 27. do 30. novembra potekala tretja mednarodna konferenca.

Danes so v  Evropi različne ravni urbane razdrobljenosti, neenakosti in strukturne družbeno-prostorske razdelitve v naših mestih, ki podpihujejo ekstremizem in radikalizacijo. 

Najranljivejše skupine prebivalstva so se pogosto primorane preseljevati v ogrožena in manj razvita območja, kjer se socialna izključenost in pomanjkanje navadno prekrivata z večetničnostjo. Zaradi vse večje marginalizacije in stigmatizacije, so ta območja in njihovi prebivalci vse bolj potisnjeni v začaran krog revščine.

Projekt URGENT je namenjen boju proti naraščajočemu strahu pred priseljevanjem in  dvigu zavesti o nujnosti ustanavljanja novih povezav med prebivalci marginaliziranih sosesk in tistimi, ki prebivajo v osrednjih predelih naselij.

V okviru dogodka so projektni partnerji predstavili rezultate pilotnih projektov, ki se izvajajo v številnih evropskih mestih. Predstavljene so bile tudi tematske delavnice, kjer vsaka lokalna skupnost razvija "urbani manifest" na temo vključevanja migrantov v urbane sredine.

Dogodka so se udeležili tudi predstavniki Mestne občine Novo mesto, Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU.

Projekt je sofinanciran s strani EU v okviru programa Evropa za državljane.

‹ nazaj