Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

OMG! 2 - Majemo predsodke mladih o etničnih manjšinah

sreda, 30.5.2018

Projekt "OMG! 2" mladim ponuja informacije in omogoča osebne izkušnje, s pomočjo katerih si bodo lahko ustvarili objektivnejšo in bolj celostno sliko o etničnih skupinah v Sloveniji. Ta je v tako velikem razkoraku s splošno veljavnimi prepričanji, da bo vzklik OMG! zelo pogosta reakcija mladih udeležencev aktivnosti projekta.

Slovenci imamo bolj ali manj prikrit negativen odnos do tujcev. Napačno jih dojemamo kot homogeno skupino, zgrajeno okoli lastnosti "biti tujec", čeprav gre v resnici za posameznike, ki so si med sabo zelo različni po drugih lastnostih (izobrazba, veščine, veroizpoved, svetovni nazor, osebnost, hobiji, narodnost itd.). Da se ne bi v enako zanko ujeli tudi mladi, je Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto zanje pripravilo številne aktivnosti.

Cilji projekta

  • Vzpostaviti priložnosti za razvijanje empatije pri mladih - jim zagotavljati ustrezne vire informacij in neposreden osebni stik s pripadniki različnih etničnih skupin.
  • Povečati aktivno pojavnost, prepoznavnost in vlogo pripadnikov etničnih skupin pri ozaveščanju mladih.
  • Prispevati k zmanjšanju sovražnega govora kot enega od pospeševalcev negativnega odnosa do etničnih skupin.
 

Ciljne skupine

Formalno organizirana mladina (učenci zadnje triade osnovne šole, dijaki, študenti), neformalno organizirana mladina (mladi, ki so že zaključili šolanje), neorganizirana mladina (naključni posamezniki).

Aktivnosti

OMAJGAD! (Informacije iz prve roke: srečanja in pogovori mladih s predstavniki etničnih skupin/beguncev)

1. Živa knjižnica
Podobna je navadni knjižnici, le da so knjige v njej predstavniki manjšin, ki se soočajo s predsodki, stereotipi in diskriminacijo s strani okolja, v katerem živijo, in ki so pripravljeni govoriti o svoji izkušnji ter jo deliti z obiskovalci knjižnice.

2. Okrogla miza »Sprejemamo različnosti« za osnovnošolce
Gostje okrogle mize so mladi predstavniki različnih manjšin, svojim sošolcem pa se predstavijo skozi perspektivo lastnega dojemanja sobivanja. Kateri so so predsodki, s katerimi se srečujejo, kako se odzivajo nanje, kako vidijo svojo kulturo in kako večinsko ter odnos sošolcev.

3. Pogovor Biti manjšina: primer mladih slovenskih izseljencev
Srečanje dijakov/študentov z mladimi Slovenci, ki živijo v izseljenstvu. S spoznavanjem odnosa večine do slovenske manjšine v drugih državah bodo lažje razumeli odnos Slovenije do tukaj živečih manjšin in preizprašali tudi svoj osebni odnos.

DOGAJA: Skupne akcije in doživetja

4. Give-box – ti meni, jaz tebi
Srečanja dijakov/študentov z begunci/priseljenci, ki so pripravljeni z mladimi deliti svoja znanja (npr. posebna metoda barvanja tekstila z naravnimi barvami, potisk tekstila, ples, jezik itd.)

5. Športne igre s tujimi igralci
Popoldan športnih iger, ki jih bodo vodili tudi tuji športniki, ki igrajo za novomeške klube.

6. Naš slogan
Priprava slogana, ki bo ubesedil pozitivne vidiki medkulturnega sožitja.

PIFLARIJA: Informacije na klasičen način: predavanja, delavnice

7. Medkulturnice za učence in dijake
Sklop predavanj z delavnicami, ki celostno prispevajo k boljšemu razumevanju mladih, zakaj so strpnost, spoštovanje in medkulturni dialog ključni za kakovostno življenje v medkulturni skupnosti.

8. Simulacija/delavnica Modrooki/rjavooki
Izkustvena delavnica udeležence zgolj na podlagi barve oči razdeli na depriviligirano in priviligirano skupino in jih podvrže 2-urnemu procesu, v katerem so nedvoumno izpostavljeni izkušnji, kako se počuti manjšina in kako ljudi neracionalno vrednotimo na podlagi povsem arbitrarno določenih značilnosti.

TOP!: Sprejemanje različnosti skozi kulturne vsebine

9. Kino na prostem – ob svetovnem dnevu beguncev
Trije filmi iz nabora Festivala migrantskega filma.

10. Sejem kultur
V sklopu tradicionalnega novomeškega festivala Teden kultur se predstavijo kulturne in druge produkcije manjšin, ki živijo v Sloveniji.

 

Projekt je nadaljevanje lani zelo uspešnega projekta OMG!

Trajanje: 1. 2. do 31. 10. 2018

"Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru prizadevanj za spoštovanje in sprejemanje pripadnikov različnih etničnih skupin,beguncev in migrantov" (http://www.vlada.si/pomoc_beguncem/)

‹ nazaj