Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Pripravljalni sestanek projekta »Integration of Museums into School Education«

torek, 15.1.2019

Predstavniki Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto so se od 8. do 12. januarja v turškem mestu Konya udeležili prvega mednarodnega sestanka v okviru projekta »Integration of Museums into School Education«. Projekt je financiran v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 2, Strateško partnerstvo na področju šolskega izobraževanja. Trajal bo do konca avgusta 2020, v njem pa sodeluje osem partnerskih organizacij iz šestih držav: Grčije, Italije, Poljske, Slovenije, Španije in Turčije.

Cilj projekta je vzpostavitev močnejše povezave med lokalnimi šolami in muzeji. Muzeje želimo predstaviti kot mesta neformalnega izobraževanja s poudarkom na pridobivanju izkušenj skozi čute in praktične izkušnje. Poudarek bo na učenju s preučevanjem muzejskih eksponatov in dodatnimi dejavnostmi, ki izboljšujejo veščine zaznavanja oziroma spodbujajo sodelovanje med udeleženci. Namen projekta je oblikovati primere učnih aktivnosti, ki so osredotočene na učence oziroma pridobivanje znanja na podlagi praktičnih izkušenj. Spodbuditi želimo razumevanje sedanjosti z raziskovanjem preteklosti, iskanjem podobnosti in razlik med včeraj in danes.

Pripravljalni sestanek je organiziral vodja projekta, Državni izobraževalni direktorat province Konya iz Turčije, udeležili pa so se ga tudi predstavniki ostalih sedmih sodelujočih partnerjev. Vsak partner je predstavil svoj kraj in organizacijo ter izkušnje na področju povezovanja lokalnih muzejev s šolami. Vodilni partner je predstavil celoten projekt in posamezne naloge oziroma odgovornosti, ki so bile razdeljene med vse partnerje. V okviru projekta so načrtovane številne pedagoške in druge aktivnosti namenjene učiteljem umetnosti, zgodovine in geografije ter učencem starim 10-15 let. Dogovorjena so bila merila za izbiro udeležencev posameznih aktivnosti in načini spremljanja/ocenjevanja rezultatov izvedenih dejavnosti.

Ob zaključku srečanja smo se dogovorili tudi glede naslednjega mednarodnega sestanka partnerjev projekta, ki bo novembra 2019 v Španiji.

‹ nazaj