Regijski NVO center

Novice

Pripravljalni sestanek projekta »Empowering Practitioners in Social Work from Rural Communities«

ponedeljek, 17.12.2018

Predstavniki Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto so se od 9. do 13. decembra v romunskem mestu Pitesti udeležili prvega mednarodnega sestanka v okviru projekta »Empowering Practitioners in Social Work from Rural Communities«. Projekt je financiran v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 2, Strateško partnerstvo na področju izobraževanja odraslih. Trajal bo do konca avgusta 2020, v njem pa sodeluje sedem partnerskih organizacij iz sedmih držav: Bolgarije, Grčije, Italije, Portugalske, Romunije, Slovenije in Španije.

Cilj projekta je razviti skupni neformalni in stalni okvir za krepitev vloge strokovnih delavcev na področju socialnega dela s podeželskih območij sedmih evropskih držav. Na ta način bi socialni delavci povečali svojo prisotnost v življenju podeželskega prebivalstva in razvili dodatne spretnosti, ki jim bodo pomagale pri soočanju s sedanjimi socialnimi težavami ranljivih skupin iz svojih skupnosti.

Pripravljalni sestanek je organiziral vodja projekta, Univerza Pitesti iz Romunije, udeležili pa so se ga tudi predstavniki ostalih šestih sodelujočih partnerjev: Univerza sv. Cirila in Metoda Veliko Tarnovo iz Bolgarije, Inštitut za psihosocialni razvoj – IPSA iz Grčije, Društvo DarVoce iz Italije, Društvo Contextos s Portugalske, Andaluzijski občinski sklad za mednarodno solidarnost – FAMSI iz Španije in DRPDNM. Vsaka organizacija je predstavila svoje delo in primere dobre prakse, predvsem v povezavi z delom na področju socialnih dejavnosti. Vodilni partner je nato predstavil projekt in posamezne naloge, ki so bile razdeljene med vse partnerje. Dogovorili smo se za profil udeležencev posameznih aktivnosti in določili njihove obveznosti.

Ob zaključku srečanja smo se dogovorili tudi glede naslednjega mednarodnega sestanka partnerjev projekta, ki bo junija 2019 na Portugalskem.

‹ nazaj