Regijski NVO center

Novice

INNOVOL – za povečanje participativnega upravljanja v neprofitnih organizacijah

ponedeljek, 3.12.2018


Z decembrom 2018 smo kot vodilni partner začeli sodelovati pri projektu INNOVOL – Innovative Volunteering Models with and for Youth. Projekt je financiran v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 2, Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks: Strateška partnerstva na področju mladine – ACPALA. Projekt povezuje 7 držav članic EU (Slovenija, Italija, Bolgarija, Poljska, Španija, Ciper in Grčija) in Brazilijo. Poleg DRPDNM sodelujejo še MANDS – Masterandskills srl (Italija), KOMEN – Susan G. Komen Italia Onlus (Italija), WALK TOGETHER (Bolgarija), FUNDACJA AUTOKREACJA (Poljska), MPV – De Maos Dadas Pela Vida (Brazilija), HOMINEM (Španija), EILD – European Institute for Local Development (Grčija) in Občina PEGEIA (Ciper).

Vsi pridruženi partnerji imajo izkušnje na področju prostovoljstva in uporabe inovativnih metodologij pri izvajanju usposabljanj za mlade. Osnovni namen projekta INNOVOL je povečati participativno upravljanje in izboljšati inovacijsko zmogljivost ter internacionalizacijo neprofitnih organizacij, ki delajo z mladimi in za mlade. Projekt je namenjen mladim prostovoljcem (18-30 let), mladinskim delavcem in trenerjem.

Cilj projekta INNOVOL je zagotoviti inovativno metodologijo za povečanje zmogljivosti in sposobnosti upravljanja v neprofitnih organizacijah, ki delajo z mladimi. To naj bi se doseglo z vključitvijo participativnega pristopa k upravljanju organizacij, od katerih se prav tako zahteva, da so bolj odzivne na potrebe mladih (na splošno), kakor tudi svojih prostovoljcev in delavcev. Projekt INNOVOL se zato osredotoča na prostovoljstvo in mladino, kar je v skladu s pristopom na ravni EU, ki oblikuje mladinsko politiko in izkorišča potencial prostovoljnega dela kot ključnega dejavnika "gospodarske in socialne kohezije" ter ključnega elementa za poklicni razvoj mladih glede na njihovo umestitev na trg dela, krepitev njihovih transverzalnih spretnosti in sposobnosti.

Dejavnosti projekta:

-          spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva;

-          participativni pristop k ciljnim skupinam, ki izkorišča potencial odnosa med vrstniki za izobraževanje in usposabljanje;

-          posebna pozornost je namenjena prikrajšanim skupinam ljudi;

-          spletna izmenjava vsebin odprtega izobraževanja;

-          sinergijsko sodelovanje med partnerji glede strategije uporabe družbenih omrežij (SM).

 

V DRPDNM imamo veliko izkušenj in strokovnega znanja na področju prostovoljstva mladih in njihovega vključevanja v civilno družbo. Že dlje časa sodelujemo z italijansko poslovno šolo Masterandskills Srl na področju oblikovanja pobud na evropski ravni, ki bi lahko združevale neformalno/priložnostno učenje in usposabljanja mladih. Gre za kombinacijo, ki se je izkazala za zelo učinkovito na področju usposabljanja prostovoljcev s formalno izobrazbo.

‹ nazaj