Regijski NVO center

Novice

Uvodni sestanek v oviru projekta INNOVOL

ponedeljek, 11.2.2019

8. in 9. februarja je v Novem mestu potekal začetni sestanek v okviru projekta INNOVOL. Innovative Volunteering Models with and for Youth. Projekt povezuje organizacije iz 7 držav članic EU (Bolgarija, Ciper, Grčija, Italija, Poljska, Slovenija in Španija) in Brazilije ter je financiran v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 2, Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks: Strateška partnerstva na področju mladine – ACPALA.

Poleg Društva za razvijanje prostovoljnega dela, ki je vodja projekta, so se pripravljalnega sestanka udeležili tudi predstavniki vseh partnerskih organizacij: MANDS – Masterandskills srl (Italija), KOMEN – Susan G. Komen Italia Onlus (Italija), WALK TOGETHER (Bolgarija), FUNDACJA AUTOKREACJA (Poljska), MPV – De Maos Dadas Pela Vida (Brazilija), CREA 360 S. L. (Španija), EILD – European Institute for Local Development (Grčija) in Občina PEGEIA (Ciper). 

Cilj projekta INNOVOL je zagotoviti inovativne metode za povečanje zmogljivosti in sposobnosti upravljanja v neprofitnih organizacijah, ki delajo z mladimi in za mlade. S tem projektom bomo spodbujali participativni pristop k ciljnim skupinam kakor tudi spodbujali aktivno evropsko državljanstvo. V okviru projekta je posebna pozornost namenjena prikrajšanim skupinam mladostnikov. Pri svojem delovanju bomo veliko pozornosti namenili tudi uporabi družbenih omrežij. 

Vsi partnerji smo predstavili svoje organizacije in izkušnje na področju prostovoljstva. Sledila je predstavitev celotnega projekta in posameznih nalog oziroma odgovornosti, ki so bile razdeljene med vse partnerje. V okviru projekta so načrtovane številne domače in mednarodne aktivnosti namenjene prostovoljcem in mladinskim delavcem. Dogovorjena so bila merila za izbiro udeležencev posameznih aktivnosti in načini spremljanja/ocenjevanja rezultatov izvedenih dejavnosti.

 

 

‹ nazaj