Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Mladi z manj priložnostmi bodo dobili – priložnost!

sreda, 6.3.2019

Devet študentov s petih fakultet bo štiri mesece na različne načine pomagalo otrokom in mladim, ki živijo v nespodbudnih okoljih, da prebudijo svoj speči potencial, ga dopolnijo z znanji in veščinami ter ga uporabijo za izboljšanje svojega položaja.

Aktivnosti bodo potekale v okviru projekta z naslovom Komunikacijska aktivacija mladih z manj priložnostmi, ki ga izvaja Fakulteta za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu v sodelovanju z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPD). Vanj so poleg študentov omenjene fakultete vključeni še študentje Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu, Fakultete za socialno delo in Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani ter Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem.

Študentje bodo od marca do junija 2019 aktivno sodelovali v programu za otroke in mlade, ki ga izvaja DRPD. Namen takšnega sodelovanja je opolnomočiti mlade s šibkim socialnoekonomskim statusom, nedokončano srednjo šolo, s težavami pri učenju in brezposelne mlade. S pomočjo različnih pristopov bodo prebujali njihov speči potencial in ga dopolnjevali z novimi znanji in veščinami, predvsem na področju komunikacije.To je eden izmed načinov, kako vzpostaviti pogoje za njihovo enakovrednejšo vključitev v družbo.

V projektu sodeluje pedagoška mentorica prof. dr. Karmen Erjavec, delovna mentorica Andreja Luštek in devet študentov.

Ko se povežeta zasebni in nevladni sektor

Mladi po navadi nimajo veliko priložnosti za neposredno sodelovanje v nekem delovnem procesu, zato znanje, ki ga pridobijo v učnem procesu na fakultetah, težko preskusijo v praksi. Odlična rešitev za to je povezovanje z nevladnimi organizacijami, ki v svoje programe z odprtimi rokami sprejmejo ljudi, ki želijo preskusiti svoje zamisli.

Fakulteta za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu se je zato povezala z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, ki izvaja celoletni program za romske otroke in mlade. Takšno povezavo je omogočil program Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijsko leto 2018/2019, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt, ki bo trajal od 1. 3. do 30. 6. 2019, je odobril Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (sklep št. 11083-20/2018-5).

‹ nazaj