Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

RRA Zasavje uspešna na razpisu Evropa za državljane

četrtek, 10.1.2019

 RRA Zasavje uspešna na razpisu Evropa za državljane

Regionalna razvojna agencija je bila z idejo ter vlogo, Pot do pripadnosti: od medkulturnega dialoga do socialne vključenosti (Pathways to belonging: From intercultural dialogue to social INclusion, Akronim: ALL IN) smo pridobili 141.120 EUR. Uspešnost razpisnega roka je bila 11%, naš projekt pa je bil eden izmed 16 projektov, ki jih je Evropska komisija izbrala izmed 139 prijav. Pri izboru ideje smo izhajali iz lokalnega okolja, saj je Zasavje zaradi svoje preteklosti izredno pestro ter raznoliko.


Živahna migracijska gibanja na celotnem delu Slovenije ter delavske migracije v naši 
regiji, so povzročile, da se v Zasavju skriva velika heterogenost kultur. Zaradi narave razpisa smo idejo razširili na transnacionalno raven in Evropsko komisijo prepričali s tezo, da migracije predstavljajo eno izmed najstarejših človeških aktivnosti, ki so skozi zgodovino oblikovale države, družbo, ter nacionalne, regionalne in lokalne identitete. Prav te so produkt zgodnejših valov selitev, ki pa vsekakor niso bile tako masovne, kot so današnje in so posledica velike mobilnosti in dostopnosti potovanj v zadnjih desetletjih. S tem družbe postajajo vse bolj multikulturne, pod vprašaj pa se postavljajo identitete do danes številnih homogenih nacij ter lokalnih in regionalnih skupnosti.


Pozitivne plati medkulturnega dialoga in negativne odzive, ki se lahko ob tem pojavljajo, bomo obravnavali na 7 transnacionalnih študijskih obiskih, kjer bodo v različnih aktivnostih lahko sodelovali vsi evropski državljani. S pristopom od spodaj navzgor, bomo udeležencem pokazali, da je za izboljšanje pogojev za družbeno in demokratično participacijo na ravni Evropske Unije, najprej potrebno aktivno državljanstvo na lokalni ravni. Skozi debate, panele, delavnice, izmenjavo izkušenj ter dobrih praks, bomo krepili zavest o pomembnosti medkulturnega dialoga, prostovoljnega dela,
strpnosti in spoštovanje kulturnih razlik in človekovih pravic.


V dveh letih trajanja projekta (1.1.2019-31.12.2020), bodo projektni partnerji zbirali migrantske zgodbe z različnimi ozadji, z nekaterimi od njih pa se bomo lahko srečali v živo. Glavni namen zbiranja zgodb izhaja iz predpostavke, da se ljudje lažje poistovetimo z osebnimi zgodbami različnih ljudi, kot pa s statistiko.


Z namenom približevanja tujih kultur vsakemu evropskemu državljanu, bomo zbirali in objavljali tudi kuharske recepte, saj menimo, da kulinarika predstavlja most do spoznavanja in razumevanja kulturnih razlik, s tem pa bomo zanesli tujo kulturo v vsak dom. Tako recepti, kot zgodbe in dobre prakse študijskih obiskov, bodo objavljene na blogu, končni produkt projekta pa bo tudi pdf brošura.

Projektni partnerji so:

Regionalna razvojna agencija Zasavje (Slovenija)
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (Slovenija)
Center za demokracijo in človekove pravice (Črna Gora)
NVO Domovik (Kosovo*)
Regionalno združenje lokalnih oblasti Zahodne Makedonije (Grčija)
Inštitut za vzhodne študije (Poljska)
Občina Pegeia (Ciper)
Združenje mestnih organizacij Foligno (Italija)

Projekt ALL IN je sofinanciran s strani programa Evropa za državljane (Sklop Mreža mest).

‹ nazaj