Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Mednarodni dogodek v okviru projekta CI.SO.MO v Novem mestu

petek, 31.5.2019

Mednarodni dogodek v okviru projekta CI.SO.MO V Novem mestu

Mednarodni dogodek v okviru projekta, sofinanciranega s strani EU. Programa Evropa za državljane: Projekti civilne družbe, je potekal v Novem mestu, od 20. do 24. maja 2019.

Cilj CI.SO.MO je spodbujanje evropskih temeljnih vrednot svobode, pravice, varnosti in demokracije v luči uporabe migracijske solidarnosti civilne družbe kot temeljnega elementa evropskega povezovanja.  To je mogoče doseči z razvojem strategije solidarnostnega gibanja civilne družbe. Strategija vključuje naslednje dejavnosti: (a) Analiza potreb za gibanje solidarnosti civilne družbe (b) Identifikacija dobrih praks „Solidarnostna gibanja civilne družbe“ (c) Akcijski načrt in priročnik za solidarnostno gibanje civilne družbe.

Splošni cilj CI.SO.MO - v skladu s splošnim ciljem razpisa „Pospeševati evropsko državljanstvo in izboljšati pogoje za državljansko in demokratično udeležbo na ravni Unije“ in poseben cilj „Spodbujati demokratično in državljansko udeležbo državljanov na ravni Unije z razvijanjem razumevanja državljanov o procesu oblikovanja politik Unije in spodbujanju priložnosti za družbeno in medkulturno udejstvovanje ter prostovoljstvo na ravni Unije “- spodbujati solidarnost med evropskimi državljani in državljani tretjih držav. CI.SO.MO spodbuja evropske temeljne vrednote svobode, pravice, varnosti in demokracije v luči uporabe solidarnosti, ki je osnova evropskega povezovanja.

V Novem mestu je pet organizacij predstavilo stanje na področju migracij in solidarnosti do migrantov na Švedskem, v Bolgariji, Grčiji in Sloveniji. Vsaka organizacija je predstavila svoje delovanje in primere dobrih praks na področju migracijske solidarnosti civilne družbe. V okviru ciljev projekta so analizirali tudi potrebe za gibanje solidarnosti civilne družbe in izpeljali delavnico “Svetovna kavarna (Workshop World Caffee)”.


Organizacije so predstavile svoje delovanje in projekt CI.SO.MO. tudi na kmetijski šoli Grm Novo mesto in na Slovenski filantropiji v Ljubljani, kjer so si izmenjali primere dobrih praks migracijske solidarnosti.

V okviru projekta so obiskali tudi Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije v Ljubljani, kjer so jim predstavili migracijske procese v Sloveniji, svoje delovanje in projekte, v katere so vključeni na področju migracij.

Na koncu so imeli tudi turistični ogled Ljubljane, ki je bil voden s strani migrantov.

‹ nazaj