Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Novice

Nov pravilnik za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju urejanja prostora

petek, 6.9.2019

Nov pravilnik za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju urejanja prostora

Ministrstvo za okolje je izdalo nov pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja NVO za podelitev statusa nevladnih organizacij v javnem interesu na področju urejanja prostora. Kaj prinaša nov pravilnik?

Za pomembnejši dosežek delovanja NVO se šteje, če nevladna organizacija s svojim delovanjem pomembno prispeva k doseganju ciljev prostorskega razvoja Slovenije (na državni, regionalni ali lokalni ravni) ter k uvevljavljanju načel urejanje prostora. 

NVO izkaže pomembnejše dosežke, v kolikor izvaja vsaj 3 od spodaj naštetih dejavnosti:

  • izobraževanje, usposabljanje, izvajanje seminarjev ali delavnic, razvijanje ali izvajanje programov za širjenje znanja in krepitev ozaveščenosti o trajnostnem ravnanju s prostorom,
  • dopolnjevanje in razvijanje novih ali manj poudarjenih vsebin ali rešitev in razvoj primerov dobrih praks,
  • promocija ciljev in načel urejanje prostora ter opozarjanje na težave v prostoru,
  • spodbujanje dejavnosti in dialoga med udeleženci pri urejanju prostora,
  • spodbujanje zgodnjega in učinkovitega sodelovanja javnosti v postopkih priprave prostorskih aktov in predpisov s področja urejanja prostora ter ozaveščanje o pomenu takega sodelovanja,
  • aktivno sodelovanje pri oblikovanju politik, predpisov s področja urejanja prostora ali drugih ukrepov na državni, regionalni ali lokalni ravni,
  • zbiranje podatkov, opravljanje analiz in raziskav ter razvijanje ali izvajanje programov razvoja na področju urejanja prostora,
  • strokovno svetovanje in krepitev zagovorništva civilne družbe,
  • priprava in izdajanje strokovne literature, publikacij ali periodičnih izdaj. 

Zgoraj omenjene dejavnosti se izkažejo za uspešno izvedene, v kolikor nevladna organizacija predloži pisna dokazila, da so bile izvedene vsaj 3-krat letno, da so dosegle vsaj 50 ljudi ali da so potekale neprekinjeno vsaj pol leta.

‹ nazaj