Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Poziv društvom - priznanja in odličja JSKD za leto 2019

torek, 22.10.2019

Poziv društvom - priznanja in odličja JSKD za leto 2019

JSKD OI Novo mesto obvešča društva, da je od 6. novembra 2019 odprt poziv za priznanja in odličja JSKD za leto 2019. 

Odličja so najvišja priznanja sklada, ki jih lahko prejmejo posamezniki ali skupine v Sloveniji za delo in udejstvovanje na področju ljubiteljske kulture.

Odličji sklada so:

- Zlata plaketa,

- Srebrna plaketa in

- Zlati znak.

Predlagatelji po tem razpisu so lahko registrirana kulturna društva in njihove zveze, kulturne organizacije in zveze iz zamejstva, področni državni svetovalci in območne izpostave sklada; slednje lahko posredujejo tudi predloge posameznikov ali neformalnih avtorskih skupin, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturno dejavnostjo. 

Društva, ki predlagajo kandidata iz svojih vrst, priložijo k vlogi tudi pismo podpore (npr. občine, območne izpostave sklada, organov društva,  zveze kulturnih društev…), samopredlagatelji bodo iz obravnave izločeni.

Podeljena bo največ ena Zlata plaketa, največ pet Srebrnih plaket in največ 2 Zlata znaka, in sicer na osrednji letni slovesnosti sklada v četrtek, 23. januarja 2020.

Več na povezavi: http://www.jskd.si/priznanja-in-nagrade/2019/poziv.htm

‹ nazaj