Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Mladi in podjetništvo – pot do boljše zaposljivosti mladih

torek, 29.10.2019

image.png

Mladi in podjetništvo – pot do boljše zaposljivosti mladih

Med 8. in 10. oktobrom 2019 so se predstavniki Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto udeležili začetnega srečanja pri novem Erasmus+ projektu KA2 “StartUp Academy”, ki ga vodi češka mladinska in kulturna organizacija. Partnerji projekta so se prvič sestali v Manisi, v Turčiji.

Številne evropske države se že nekaj let trudijo promovirati podjetništvo med mladimi in hkrati spodbujajo ukrepe, s katerimi bi več mladih prepričali za samostojno podjetniško pot. Po drugi strani je podjetništvo med mladimi toliko pomembnejše, saj je to zanesljiva pot, s katero je mogoče izboljšati zaposljivost te ciljne skupine in poskrbeti za nižjo brezposelnost. Podjetništvo med mladimi je pomembno, saj ustvarja nova delovna mesta in za številne mlade lahko pomeni tudi prvo zaposlitev. Projekt “StartUp Academy” se posveča ravno preučevanju in ustvarjanju programov in politik, ki so se do sedaj že izkazale kot uspešne pri podpiranju mladih na njihovi podjetniški poti.

Kljub dosedanjim naporom večine evropskih držav, da bi spodbudile podjetništvo med mladimi, je mogoče še vedno ugotoviti, da mladim pogosto primanjkuje potrebnega znanja in veščin, s katerimi bi lahko zagnali svoj lasten posel. Pogosto pa tudi podjetniške veščine in znanje niso dovolj, ampak je za uspeh nekega podjetja potrebna še inovativnost in znanje za prodor na nove trge. Vse to so stebri uspešnega podjetništva in projekt “StartUp Academy” želi mlade opremiti s potrebnimi znanji, veščinami in orodji, da bi bili na poti do tega cilja uspešni. Hkrati se projekt obrača tudi na mladinske delavce in organizacije, ki delajo z mladimi. To bo projekt skušal dosegati skozi usposabljanje mladih za podjetništvo in inovativnost, vzpostavitvijo platforme, kjer se bodo mladi podjetniki lahko povezovali in z ustvarjanjem pogojev, v katerih bodo mladi lahko uspešno zagnali svoje podjetniške ideje.

Ciljna skupina projekta so mladi med 20. in 30. letom, mladinski delavci in nevladne organizacije. V okviru vsakega izmed partnerjev na projektu se bo tako tekom leta usposobilo okoli 10 mladih, ki se bodo udeleževali usposabljanj in študijskih obiskov.

‹ nazaj